Katso kuntakohtaiset luvut: Tuplamäärä avoimia työpaikkoja koko maakunnassa, Paimiossa maltillisempi kehitys

0
Varsinais­Suomen työttömyys alenee vauhdikkaampaa kuin koko maassa yleisesti. Varsinais-Suomessa avoimia työpaikkoja on ollut eniten auki teollisuudessa. Arkistokuva logistiikkavarastosta: Marttiina Sairanen.

Varsinais-Suomessa oli uusia työpaikkoja joulukuussa auki tuplasti enemmän kuin vuosi sitten.

Viime kuussa avoimia työpaikkoja listattiin Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa 7 400 kappaletta. Vuotta aiemmin määrä oli 3 800.

Avoimet työpaikat keskittyvät vahvasti Turun seudulle, jossa avoimia työpaikkoja oli joulukuussa yli 5 100. Myös Salon seutukunnassa avoinna oli lähes 1 000 työpaikkaa.

Paimion lukujen kehitys ei ole yhtä voimakasta, mutta viime vuonna avoimien työpaikkojen määrä vakiintui 110–160 työpaikan tasolle joka kuukausi. Ennen koronapandemian alkua Paimiossa avoinna noin 150 työpaikkaa yhden kuukauden aikana.

Luvut käyvät ilmi tiistaina julkaistusta Varsinais-Suomen Työllisyyskatsauksesta. Katsauksen tekee Varsinais-Suomen Ely-keskus.

Vuoden 2019 joulukuussa avoimia työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa 3 750 ja vuonna 2018 joulukuussa 3 400.

Listaus ei kerro avoimien työpaikkojen työsuhteen muotoa tai kestoa, mutta pyrkii poistamaan päällekkäiset työpaikkailmoitukset listauksen luonnin yhteydessä.

VIIME VUONNA työvoiman kysyntä oli poikkeuksellisen vilkasta lähes kaikilla aloilla.

Eniten paikkoja on ollut auki teollisuudessa (pois lukien metalliteollisuus), jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 140 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna viime vuoteen.

Rakentamisessa on työvoiman kysyntä ollut määrällisesti kovaa ja paikkoja on ollut auki yli 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Myös puhdistusalalla, sote-alan tehtävissä, hotelli- ja ravintolasektorilla sekä kuljetuksissa on paikkoja ollut yli 70 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoteen.

Koko Suomessa oli joulukuussa avoinna 164 500 työpaikkaa, mikä on 71 600 enemmän kuin vuosi sitten.

PAIMIOSSA joulukuun työttömyysaste oli 5,5 prosenttia. Vuosi sitten työttömyysaste oli 9,6.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Paimiossa selvästi matalampi kuin koko Varsinais-Suomessa keskimäärin. Maakunnan työttömyysaste oli 9,8 prosenttia.

Se on 3,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa pienempi kuin koko maassa. Koko maan työttömyysaste oli 10,5.

Varsinais-Suomen korkein työttömyysaste oli Turussa (13,2 prosenttia). Pienin työttömyysaste oli Sauvossa (3,7 prosenttia).

Joulukuun aikana työttömien määrä yleensä nousee normaalin suhdannevaihtelun mukaan.