Koskeeko koronarajoitus minua? Katso soveltamisohjeita aluehallintoviraston UKK-sivuilta

0

Koronapandemian aikana aluehallintovirastot ovat joutuneet rajoittamaan ihmisten välisiä kohtaamismahdollisuuksia ja siten myös elinkeinojen harjoittamista. Tilojen käyttöä on rajoitettu, jotta taudin leviäminen väestössä hidastuisi ja esimerkiksi terveydenhuollon toiminta pystyttäisiin turvaamaan. Rajoitukset koskevat monia toimijoita, joilta tulee nyt runsaasti yhteydenottoja rajoitusten yksityiskohdista, aluehallintoviraston (avi) tiedotteessa kerrotaan.

Avi ohjaa hakemaan lisätietoa verkkosivujensa Usein kysyttyjä kysymyksiä -osiosta (UKK).

– Olemme käyttäneet avin asiantuntijoiden kattavaa lääketieteellistä ja oikeudellista osaamista, kun olemme koostaneet vastauksia meiltä yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin. UKK-osiosta löytyy satoja soveltamisesimerkkejä ja tulkintaohjeita, joten sieltä kannattaa ilman muuta katsoa aina ensin ja hyödyntää jo valmiiksi pureskeltu tieto, kertoo Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti.

Aluehallintoviraston päätöksissä on ilmaistu ne tahot ja toimijat, joihin määräykset kohdistuvat. Yhteiskunnassa toimivilla yksilöillä, yrityksillä ja yhteisöillä on itsellään vastuu näiden määräysten noudattamisesta. Aluehallintovirasto antaa verkkosivuillaan yleisluontoisia ohjeita ja esimerkkejä määräysten soveltamisesta, mutta ei ota kantaa jokaiseen yksittäistä tilaa, toimijaa tai tapahtumaa koskevaan muunnelmaan. Vaikeassa tapauksessa myös kunnan tartuntataudeista vastaava viranomainen voi ohjeistaa toimijaa yksittäisen tapahtuman järjestämisessä.

Aluehallintoviraston asiantuntijaryhmät arvioivat jatkuvasti alueidensa tilanteita yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ja alueelliset määräykset muuttuvat sen mukaan, vaikeutuuko tai helpottuuko alueen tilanne. Muutokset päivitetään aluehallintoviraston verkkosivustolle ja UKK-osioon, joten niiden säännöllinen seuraaminen auttaa kaikkia toimijoita pysymään tilanteen tasalla.