Lumenauraus ja hiekoitus ovat kestoaiheita – ja nythän sitä lunta taas saatiin

0
Tekninen johtaja Juha Saarinen kertoo, että Paimion kaupungilla on kolme omaa traktoria, joilla hoidetaan katujen talvikunnossapitoa. Osan töistä hoitavat yksityiset urakoitsijat.

PAIMIO, SAUVO

Kunnat ja valtio saavat usein palautetta lumenaurauksesta ja hiekoituksesta. Aina ei ymmärretä, miksi omaa kotikatua tai -tietä ei saada kuntoon nopeammin. Myös se, mille taholle palaute kuuluu, voi olla epäselvää.

Osa Paimion tieverkosta on valtion teitä, joita hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus. Niiden aurauksen ja liukkaudentorjunnan hoitaa Destia Oy aliurakoitsijoidensa kanssa. Kaupungin omien katujen ja teiden hoidosta vastaa kaupunki ja yksityisteiden hoidosta niiden omistajat.

Paimion kaupungilla on hoidettavanaan noin 120 kilometrin mittainen katuverkosto, jonka talvikunnossapitoon käytetään sekä kaupungin omaa että yksityisten urakoitsijoiden kalustoa.

– Meillä on kolme omaa traktoria, joilla hoidetaan pääkatujen ja niiden kevyen liikenteen väylien auraus. Muita alueita hoitavat urakoitsijat. Hiekoitus hoidetaan kaikilla alueilla pääosin omilla traktoreilla, mutta tarvittaessa urakoitsijat auttavat siinäkin, tekninen johtaja Juha Saarinen kuvailee.

Muutama sentti lunta saa aurat liikkeelle

Saarinen kertoo, että Paimiossa aurat lähtevät liikkeelle, kun märkää lunta on kolme senttimetriä tai kevyttä pakkaslunta neljä senttimetriä.

– Auraus ja liukkaudentorjunta aloitetaan kaupungin kiinteistöjen pihoilta ja vilkkaimmilta pääkaduilta. Viimeisinä vuorossa ovat pienet tonttikadut. Pää- ja kokoojakatujen tulee olla aurattuna kahden tunnin kuluessa hälytyksestä ja muiden viiden tunnin kuluttua. Tämä koskee vain niin sanottuja normaaleja olosuhteita, jolloin ei ole mittavaa lumimyräkkää.

Paimion kaupungilla on oma työnjohtopäivystys, joka seuraa keliolosuhteiden kehittymistä. Kun toimenpideraja auraukselle tai liukkaudentorjunnalle ylittyy, työnjohto hälyttää kaupungin oman kaluston ja urakoitsijat töihin.

Saarinen kertoo, että kaupungilla on pilotointivaiheessa uusi järjestelmä, josta pystyy näkemään mitkä kadut on jo aurattu ja mihin aikaan.

– Myöhemmin järjestelmä on tarkoitus tuoda kaupungin nettisivuille. Sieltä ihmiset voivat nähdä pienellä viiveellä, missä kalusto liikkuu. Todennäköisesti se saadaan kaikkien käyttöön ensi talveksi.

Sauvossa urakoitsijat toimivat itsenäisesti

Sauvossa suurin osa talvikunnossapidosta kohdistuu valtion teille ja yksityisteille. Kunnan ylläpitämiä teitä ja katuja on lähes 20 kilometriä. Niitä on kunnan keskustassa Osmalahdessa ja Karunassa.

– Talvikunnossapito on ostettu viideltä eri toimijalta. Kunnalla ei ole siihen omaa työvoimaa eikä kalustoa, tekninen johtaja Jari Ukkonen kertoo.

– Urakoitsijat toimivat itsenäisesti ja seuraavat tilanteen kehittymistä. Meillä ohjeellinen arvo aurauksen aloittamiselle on yli kolme senttimetriä lunta. Käytössä on myös Ilmatieteen laitoksen sääpalvelu ja Destian kelikeskuspalvelu, joka toimii aputyökaluna urakoitsijoille yleisesti koko valtakunnassa.

– Lumenaurauksessa meillä on päädytty sellaiseen työskentelyjärjestykseen, että koulu, terveys- ja palvelukeskus ja päiväkoti ovat ensimmäisinä vuorossa. Sen jälkeen lähdetään jatkamaan töitä muille katuosuuksille.

Valtion teillä monta hoitotasoa

Paimiossa ja Sauvossa valtion tiet kuuluvat kuuteen eri hoitoluokkatasoon.

– Keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on hyvin ratkaiseva siinä, mihin tasoon tie kuuluu. Mitä enemmän liikennettä, sen korkeammassa tasossa tie on, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maanteiden hoidon projektipäällikkö Markus Salminen kiteyttää.

– Esimerkiksi Valtatie 1 kuuluu meidän luokituksessamme korkeimpaan tasoon ja koko Suomessakin toiseksi korkeimpaan tasoon. Myös maantie 181, joka menee Paimiosta Sauvoon, on korkeassa hoitotasossa. Mitä pienemmille teille mennään, sen matalammassa hoitotasossa tiet ovat.

Salminen kertoo, että korkeimpien hoitotasojen teitä aurataan heti, kun lunta on muutama senttimetri. Niiden liukkaudentorjunta hoidetaan suolauksella ja alemman hoitotason tiet hiekoituksella.

– Kun mennään hiljaisemmille teille, aurauksen toimenpideaika on jopa kahdeksan tuntia, kun esimerkiksi moottoritiellä se on kaksi tuntia.

– Kyseessä on myös kustannuspoliittinen asia. Sellaisia rahamääriä valtiolta ei löydy, että kaikkia teitä hoidettaisiin samalla tavoin kuin moottoriteitä.

Saarisen mukaan palautetta teiden talvikunnossapidosta tulee paljon, etenkin silloin kun tulee nopeita kelimuutoksia.

Väyläviraston nettisivustolla on kartta, josta voi katsoa maanteiden talvihoitoluokat tiekohtaisesti. Osoite on https://vayla.fi/kunnossapito/tieverkon-kunnossapito/talvihoito.