Paimion seurakunta haluaa kaataa puita Räpälän muinaisjäännösalueelta

0
Paimion vanha kirkon paikka sijaitsee Paimionjoen länsirannan puolella Sillankorvantien ja Räpäläntien yhtymäkohdassa. Paimion seurakunta haluaa kaataa alueelta kuusiaitoja ja harventaa puustoa, jotta näkymä joelle avautuisi. Jos maisematyölupa myönnetään, muuttuu alueen yleisilme tyystin toisenlaiseksi.

PAIMIO

Paimion seurakunta anoo maisematyölupaa Räpälänvanhan kirkonpaikanmuinaisjäännösalueen muokkaamiseen ja kunnostamiseen Paimion Moision asemakaava-alueella.

Kyseessä on historiallisesti merkittäväksi luokiteltu alue. Asemakaavassa alueella on merkinnät SM (muinaismuistoalue) ja VP (puisto).

Ranta-alueelta on tarkoitus harventaa puustoa ja raivata vesakko.

Paimion ympäristölautakunta on julkaissut kuulutuksen seurakunnan maisematyölupahakemuksen johdosta.

Kuulutuksella ilmoitetaan naapureille hakemuksen vireilletulosta. Samalla varataan naapureille ja muille – joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa – tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen.

Aitoja alas

Paimion seurakunta toteaa maisematyölupa-anomuksessaan, että erityisesti alueen Paimionjokeen rajoittuva ranta-alue on päässyt vuosien saatossa hoitamattomana huonoon kuntoon.

Ranta-alueen kunnostamisella halutaan palauttaa alueelta näkymä Paimionjoelle.

Rantapenkereellä kasvava vanha kuusiaita halutaan poistaa. Samoin ylempänä oleva joensuuntainen kuusiaita. Lisäksi halutaan poistaa kadun puolelta kuusiaita, ”joka muodostaa alueelle julkisivun, mutta on päässyt rapistumaan”. Kuusiaita korvattaisiin vanhan mallin mukaisella metalliaidalla, joka toteutettaisiin nykyisen käyntiportin molemmille sivuille.

Paimiossa toimiva Livian metsäopisto on lupautunut tekemään puuston ja vesakon raivauksen.

Ranta-alue aiotaan kunnostaa talven 2022 aikana.

Asiakirjat nähtävillä

Maisematyölupahakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Paimion kaupungin verkkosivuilla kohdassa ”kuulutukset” tammikuun 18. päivään saakka. Myös hakemusasiakirjojen tarkasteluun virastolla voi varata ajan.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 18. tammikuuta 2022.