Pakurlan sillan uusimistyöt alkavat Paimion sisääntuloväylällä

0
Geoteknisen selvityksen mukaan nykyisen sillan tulopenkereet eivät ole stabiilissa tilassa, vaan niiden alla olevissa savikerroksissa tapahtuu painumaa ja plastisia siirtymiä.

Pakurlan silta uusitaan Paimiossa maantiellä 2340. Kyseessä on Paimionjoen ylittävä silta kaupungin pääsisääntuloväylällä Paimiontiellä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että Pakurlan sillan uusimistyöt aloitetaan viikolla 2 työmaan perustamisella, liikennejärjestelyiden tekemisellä ja työmaateiden rakentamisella.

Ajoneuvoliikenne nykyisellä sillalla katkaistaan arviolta alkukesästä 2022, jotta tarvittavat uuden sillan päätyjen pohjarakennustyöt voidaan tehdä.

Vanhan eteläpuolelle

Uusi silta rakennetaan vanhan sillan eteläpuolelle, ja maantien 2340 linjaus muutetaan uuden sillan mukaiseksi Sukselantien ja Kravinkujan välillä.

Sillan rakennustöiden yhteydessä rakennetaan kiertoliittymä Paimiontien ja Kravinkujan liittymään.

Rakennustyöt kestävät loppuvuoteen 2023 asti. Rakennustöiden aikana yleinen liikenne kulkee pääosin nykyisen sillan kautta, mutta uuden sillan päätyjen pohjarakennustöiden aikana ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotielle noin neljän kuukauden ajaksi.

Kevyelle liikenteelle pystytään järjestämään väliaikainen kulkuyhteys työmaan läpi koko urakan ajan.

Hyötyleveys kasvaa

Uusi Pakurlan silta korvaa nykyisen vuonna 1970 valmistuneen huonokuntoisen ja tulopenkereiden pohjanvahvistuksen osalta puutteellisen sillan.

Uusi silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Uuden sillan höytyleveys kasvaa 13 metriin, vanhassa sillassa leveys on 10,5 metriä.

Uuden sillan kokonaispituus tulee olemaan 220 metriä. Silta perustetaan porattavilla sekä löytävillä teräsputkipaaluilla kallion varaan. Sillan tulopenkereet vahvistetaan teräsbetonipaalutettavilla pengerlaatoilla, joiden jatkona maantielle tehdään pilaristabiloinnit ja kevennyspenkereet.

Kiertoliittymän rakentamisella parannetaan sillan itäpuolella olevan liittymän liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Kiertoliittymän rakennustyöt alkavat alustavan aikataulun mukaisesti loppuvuodesta 2022. Kiertoliittymän rakennustyöt rahoittaa Paimion kaupunki.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

Nykyinen silta yli 50-vuotias

Nykyinen Pakurlan silta – jossa on ajokaistojen rinnalla jälkikäteen korotettu kevytväylä – on valmistunut vuonna 1970. Silta on erittäin huonossa kunnossa eikä täytä asetettuja vaatimuksia. Niinpä sillan korvaaminen uudella on ajankohtaista juuri nyt.

Sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kaavailuissa että Paimion kaupungin investointisuunnitelmassa siltaa ja sen itäpuolelle tulevaa kiertoliittymää koskeva hankekokonaisuus on ajoitettu vuosille 2022–2023..

Uusi silta tulee maksamaan noin kuusi miljoonaa euroa. Hankkeeseen kytkeytyvän kiertoliittymän hinta on 400 000 euroa.

Kustannusjaon mukaan valtio maksaa sillan ja Paimion kaupunki kiertoliittymän.

Tarkoituksena on, että uusi silta rakennetaan nykyisen sillan eteläpuolella eli alajuoksun puolelle. Nykyinen silta pysyy käytössä siihen saakka kun uusi on valmis.

Paimion kaupungin kustantama kiertoliittymä tulee Paimiontien, Kravinkujan ja Jokipellontien risteyskohtaan.

Destialta meluilmoitus

Destia Oy on jättänyt Paimion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle meluilmoituksen koskien Pakurlan sillan purkutyötä aikavälillä 17.1.2022–15.10.2023.

Ilmoituksen mukaan alueella suoritetaan paalutustöitä arviolta vuoden 2022 maaliskuun alun ja kesäkuun lopun välisenä aikana. Vanhan sillan purkutyö iskuvasaralla ja murskaus ajoittuu näillä näkymin vuoden 2023 heinä-, elo- ja syyskuulle.

Murskausjakso on arviolta noin kaksi viikkoa. Toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin kello 7-20 ja lauantaisin kello 7-18.

Lähimmät omakotitalot sijaitsevat noin 190 metrin etäisyydellä siltatyömaasta.