Perheneuvolan alkutaival on vahvistanut työn tarpeen

0
Psykologi Maria Mäkilä (vasemmalla) ja sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti Jaana Karimäki kannustavat ottamaan yhteyttä mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Jos huoli herää, voi ottaa yhteyttä.

PAIMIO,SAUVO

Viime marraskuussa Paimiossa käynnisti toimintansa uusi Paimion-Sauvon perheneuvola. Siellä työskentelevät psykologi Maria Mäkilä , sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti Jaana Karimäki ja psykiatrinen sairaanhoitaja Ulla-Maria Tuominen saivat hoidettavakseen Kaarinan perheneuvolasta siirtyneitä paikallisia asiakkuuksia, mutta viikottain uusia yhteydenottoja ja asiakkuuksia on tullut tasaisesti lisää.

Jos perheessä mietitään pitäisikö ottaa yhteyttä perheneuvolaan, niin psykologi Maria Mäkilä sanoo, että sitä ei kannata kovin pitkään miettiä.

– Tänne ei tarvita lähetettä, eikä yhteydenottajan tarvitse itse tietää onko aihe riittävän painava.

Ja ainakaan ei kannata odottaa, että tilanne on jotenkin riittävän ”vakava”.

Perheneuvolaan tulee asiakkaita siis omatoimisesti, mutta myös koulujen, neuvolan ja sosiaalityön perhepalveluiden kautta. Kaikki nämä tahot ovat nopeasti alkaneet ohjata yhteydenottoja paikalliseen perheneuvolaan, jonka palvelut ovat siis täysin luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia.

– Tämä on lähipalvelu, jota on kaivattu. Lyhyt aika on osoittanut toiminnan tarpeellisuuden. Meidän asiakasmäärä on jo selvästi suurempi kuin mitä aiempi asiointi Kaarinan perheneuvolassa osoitti. Luonnollisesti siinä vaikutti, että tuon toiminta-alueen väestöpohja oli suuri ja välimatkakin varmasti rajoitti palvelun käyttöä.

Osasyy on silläkin, että korona-aika on haastanut myös perheiden jaksamista, kun aika on vaatinut enemmän keskenään olemista. Lasten etäkoulu, vanhempien etätyöt, harrastuksissa olleet tauot voivat nostaa esiin kipeitä asioita ja myös sen, miten vuorovaikutus perheen sisällä sujuu tai ei suju.

Kun alkaa huolettaa, kuorma kasvaa

Perheneuvolan kynnys on matala ja sen päätoiminta-ajatus on auttaa paimiolaisia ja sauvolaisia lapsiperheitä löytämään keinoja hyvinkin erilaisiin arjen haasteisiin. Mäkilä ja Jaana Karimäki korostavat, että kynnyksen yhteydenottoon tulee olla niin matala kuin suinkin. Perhe voi ottaa yhteyttä, kun jokin perheen sisäinen asia painaa.

– Lapsen käytös huolestuttaa, on pulmia kavereiden tai koulun suhteen, vanhemmuus tai parisuhde mietityttää, jaksaminen on jollain tavalla koetuksella, perheessä on ristiriitoja tai vaikea tilanne, sairautta, parisuhdeongelmia, jotka heijastuvat lapsiin. Taustalla voi olla erinäköisiä kuormittavia tilanteita ihan laidasta laitaan. Yhteyttä voi ottaa meistä kehen tahansa, sanoo Karimäki.

Yleensä yhteydenoton pohjalta sovitaan tapaaminen, johon osallistuu perheneuvolan puolelta kaksi työntekijää. Perheen tai yhteyttä ottaneen vanhemman kanssa mietitään miten edetään. Voidaan tavata esimerkiksi perheenä tai erikseen yksilötapaamisissa. Kaikki mitä perheneuvolassa tehdään on asiakaslähtöistä ja luottamuksellista, ja tarvittaessa sieltä ohjataan muun avun piiriin, kuten ottamaan yhteyttä vaikka lääkäriin. Tieto siitä, että perheneuvolaan on otettu yhteyttä tai että perhe työstää asioitaan siellä ei mene eteenpäin esimerkiksi kouluun tai terveydenhoitoon ilman perheen lupaa.

– Täällä ei tehdä mitään diagnooseja. Jos meillä herää huoli, että tarvitaan lääketieteellistä apua, tuomme sen esiin ja ohjaamme yhteydenottoon, painottavat Mäkilä ja Karimäki.

Perheen voimavarat käyttöön

Perheneuvolassa keskustelujen kautta haetaan perheiden avuksi niiden omia voimavaroja ja koetetaan tukea myönteisiä vuorovaikutussuhteita.

– Lähtökohtamme on, että kaikki vanhemmat tekevät parhaansa, ja on tärkeä uskaltaa hakea apua. Tämä meidän työ on isossa määrin vanhemmuuden tukemista,

Perheneuvolaan saa tällä hetkellä ensimmäisen kontaktin nopeasti ja tapaaminenkin järjestyy viikoissa. Karimäki ja Mäkilä sanovat, että tilanne elää, eli luonnollisesti on niitä asiakkuuksia, jotka joko siirtyvät eteenpäin tai tilanne helpottaa muuten, jolloin jälleen on mahdollisuus keskittyä uusiin yhteydenottoihin.

Pääasiallinen toimipaikka on Paimion Vistan koulun yhteydessä, Vistantien varteen näkyvässä puutalokoulussa. Sauvolaisia asiakkaita tavataan tällä hetkellä tarpeen mukaan myös Sauvon sosiaalitoimen tiloissa. Ensi syksynä perheneuvola saa Sauvon koulusta vielä paremmin sopivan vastaanottotilan.

– Sauvolaisten kannalta ilahduttava tieto on, että siellä alkaa viikottainen vastaanotto ensi syksynä. Tämän lisäksi me voimme tehdä kotikäyntejä, ja vaikkapa vierailuja päiväkoteihin, joissa voidaan havainnoida ja keskustella siellä ilmenneistä asioista ja tukea henkilökuntaa. Olemme erittäin valmiita jalkautumaan näiden palvelujen kanssa, vakuuttavat Mäkilä ja Karimäki.