Preitilä vankisti asemaansa Paimion tulokärkialueena – Kaarinan Kuusistossa asuvat koko seudun äveriäimmät

0
Paimion postinumeroalueet jakautuvat neljään osaan. Muutoin keskiarvovuositulot ovat hieman 30 000 euron päällä, mutta Preitilässä tulotaso hipoo jopa 40 000 euron rajapyykkiä.

Paimio, Sauvo, Kaarina

Ensimmäinen koronavuosi 2020 ei vaikuttanut ainakaan peimarilaisten tulotasoon heikentävästi. Osassa paikkakunnista ja asuinseuduista tulotaso kääntyi jopa selvään nousuun, käu ilmi Verohallinnon julkaisemista vuoden 2020 tulotilastoista.

Yksi selvästi keskiarvotulojaan nostattanut asuinkolkka on Sauvon eteläinen kärki Karuna. Siellä keskiarvotulot kipusivat vuosien 2019 ja 2020 välillä peräti 6,5 prosenttia noin 31 500 eurosta noin 33 500 euroon. Toinen seudullinen voittaja löytyi Paimion Preitilästä, jossa keskiarvotulot kipusivat kolme prosenttia noin 37 000 eurosta runsaaseen 38 000 euroon. Preitilän postinumerolla 21540 löytyvätkin selvästi Paimion hyvätuloisimmat, sillä esimerkiksi Paimion keskustaajaman (postinumero 21530) keskiarvotulot asettuivat vuonna 2020 noin 32 200 euroon.

Vaikka koronavirus aiheuttikin jo vuonna 2020 ahdinkoa varsinkin ravintola- ja matkailualalla, ei tuo ahdinko näkynyt juuri sen enempää Paimiossa, Sauvossa kuin Kaarinassakaan. Ainakaan yksityishenkilöiden kokonaistuloissa.

Paimion keskustaajamassa yhteen lasketut tulot polkivat vuoteen 2019 verrattuna paikallaan, ja Sauvon keskustaajamassa keskiarvotulot laskivat muutamilla kymmenillä euroilla vuotta aiemmasta. Kaikilla muilla Paimio, Sauvon ja Kaarinan postinumeroalueilla tulotaso nousi.

Kuusisto aivan eri lukemissa

Jos Preitilä on Paimiossa osoittaunut vuosina 2019 ja 2020 tulotasossa mitattuna kaupungin ykkösalueeksi, löytyvät vastaavat alueet Sauvosta Karunasta ja Kaarinassa Kuusistosta. Kuntavertailussa Kaarina on selkeä ykkönen myöskin Paimioon ja Sauvoon verrattuna, mutta Kaarinan sisällä postinumeroalueilla ei ole Kuusistoa lukuun ottamatta kovin merkittäviä tuloeroja. Piikkiössä keskiarvotulot olivat vuonna 2020 hieman runsaat 35 000 euroa, ja siten aavistuksen korkeammat kuin Kaarinan keskustaajamassa.

Littoisissa keskiarvotulot asettuivat vuonna 2020 runsaaseen 38 000 euroon, kun taas Kaarinan keskustaajamassa keskiarvotulot olivat hieman alle 35 000 eurossa ja Piispanristillä runsaassa 37 000 eurossa.

Kuusistossa taas keskiarvotulot pomppasivat vuosien 2019 ja 2020 välillä peräti 3,2 prosentilla runsaaseen 52 300 euroon. Valtava keskiarvosumma ei selity pelkästään muutaman hyvätuloisen lukemilla, sillä Kuusistossa oli verohallinnon tilastojen mukaan vuonna 2020 yli 1 700 tulonsaajaa.

Kuusisto on myös koko maakunnan kärkeä asukkaiden tulotasoa mitattaessa. Esimerkiksi perinteisesti korkeatuloisten asuttamat Hirvensalo (postinumero 20900) ja Kakskerta (postinumero 20960) jäävät kumpikin keskiarvotuloissa alle 50 000 euron vuodessa. Hirvensalossa lukema on runsaat 48 000 euroa ja Kakskerrassa runsaat 49 000 euroa. Myös Naantalin Merimaskussa ylletään keskiarvotuloissa niukasti yli 45 000 euron.

Keskiarvotulot Peimarin postinumeroalueilla vuonna 2020

Paimio

 • Keskustaajama (21530): 32 216 €
 • Preitilä (21540): 38 137 €
 • Taatila (21555): 31 957 €
 • Hevonpää (21510): 35 266 €

Kaarina

 • Piikkiö (21500): 35 495 €
 • Keskustaajama (20780): 34 832 €
 • Littoinen (20660): 38 154 €
 • Piispanristi (20760): 37 494 €
 • Kuusisto (21620): 52 363 €

Sauvo

 • Keskustaajama (21570): 31 018 €
 • Karuna (21590): 33 571 €

Alle 40 000 euroa tienaavat kärsivät koronasta eniten

Verohallinnon valtakunnallisista tilastoista käy ilmi, että ensimmäinen koronavuosi 2020 rokotti nimenomaan keskiluokan ja sitä vähemmän tienaavien tulotasoa. Yli 40 000 euroa veronalaista ansiotuloa vuodessa tienanneiden palkkatulot nimittäin kasvoivat valtakunnallisesti 3,1 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna. Alle 40 000 tienaavien keskuudessa palkkojen määrä laski 4,8 prosenttia, maksettujen työttömyysetuuksien määrä puolestaan kasvoi 33,4 prosenttia.

Henkilöiden saamia veronalaisia ansiotuloja ovat palkkatulot, eläketulot, työttömyysetuudet, muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä muut ansiotulot, kuten esimerkiksi yrittäjätulot.

Matalissa tuloluokissa korostuvat eläkkeet, työttömyysetuudet ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Palkkatulot muodostavat yli puolet tuloluokan kokonaistuloista vasta, kun henkilöt ansaitsevat yli 30 000 euroa vuodessa.

Kun koronapandemia alkoi keväällä 2020, moni lomautettiin tai jäi työttömäksi. Maksettujen työttömyysetuuksien määrä kasvoi 39 prosenttia vuodesta 2019. Työttömyysetuuksia maksettiin vuonna 2020 kaikissa tuloluokissa vuotta 2019 enemmän.

– Merkittävintä muutos on ollut kuitenkin alle 40 000 euroa vuodessa tienaavien keskuudessa. Työttömyysetuuksien merkitys kaikkien tuloluokkien ansiotulojen kokonaismäärään on kuitenkin edelleen vähäinen, 3,5 prosenttia, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta sanoo.

91 prosenttia kaikista työttömyysetuuksista meni vuonna 2020 henkilöille, jotka saivat veronalaisia ansiotuloja alle 40 000 euroa.