Ratkeaako Sauvon kunnanvirastohanke ensi maanantaina?

0
Vanhassa vara parempi, tuumitaan Sauvossa kunnanvirastohankkeen kohdalla.

SAUVO

Sauvon kunnanhallitus käsittelee ensi maanantain kokouksessaan kunnanviraston vuokratilojen hankinnan jatkamista. Tuolloin tulee jo toistamiseen pohdittavaksi, että onko runsaan kahden vuoden takaista hankintapäätöstä – jossa osapuolina ovat Sauvon kunta ja Rakennus Huuhka Oy – tarpeen noudattaa pilkulleen vai ei.

Kunnan toiveena on ollut, että joitakin hankintapäätökseen liittyviä seikkoja voitaisiin yhteisellä sopimuksella muuttaa, koska olosuhteetkin ovat joiltakin osin muuttuneet. Kunta on joutunut puntaroimaan tilantarvettaan uudelleen muun muassa sote-ratkaisusta johtuen. Vuoden 2019 lokakuun 7. päivänä tehdyn hankintapäätöksen jälkeen kunnan toimintaympäristö on muuttunut valtakunnallisella päätöksellä siten, että sosiaali- ja terveystoimi siirtyy hyvinvointialueen järjestettäväksi ensi vuoden alusta lukien.

Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius on saanut asiaan liittyen konsultointiapua Kuntaliiton hankintalakimiehiltä. Lähtökohtaisesti kunta ei voi yksipuolisesti muuttaa tai keskeyttää hankintaa sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty. Tässä kyseisessä tapauksessa voisi kuitenkin olla Kuntaliiton mukaan mahdollista menetellä niin, koska toimintaympäristö on sote-uudistuksen myötä muuttunut merkityksellisesti tavalla, joka ei ollut hankintayksikön eli kunnanhallituksen tiedossa syksyllä 2019, jolloin päätös tehtiin.

Kunnan on myös määrä siirtää fyysinen arkistonsa pääosin sähköiseen muotoon lähivuosien aikana. Suuren arkistotilan tarve tulee poistumaan.

Asiasta keskustellaan kuitenkin Sauvossa tiettävästi maltillisesti, eri näkökannat huomioiden.

Pitkästä valitusajasta ja koronapandemian aiheuttamista rakennuskustannusten noususta johtuen tarjouksen jättänyt Rakennus Huuhka Oy on joutunut tarkistamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan tilojen remontoinnin suhteen.

Kunnanjohtaja Simelius on käynyt keskusteluja palveluntarjoajan eli Huuhka Oy:n kanssa kunnanhallitukselta saamiensa evästysten pohjalta. Keskustelujen lopputulos on, että palveluntarjoaja ei ole valmis luopumaan kunnalle vuokrattavien neliöiden kokonaismäärästä eikä kokonaisvuokrasta, joka alkuperäisessä tarjouksessa on laskettu vajaaksi 13 vuodeksi.

Mikäli kunnanhallitus tyytyy ensi maanantaina tähän, maksaa kunta uusista toimitiloistaan – joskin vanhassa kivijalassa – vähintäänkin vuoden 2035 loppuun saakka hieman alle 10 000 euron suuruista kuukausivuokraa. Kyseisen 13 vuoden mittaisen ajanjakson kuluessa kunnalle kertyy vuokrakustannuksia noin 1 540 000 euroa.

Sauvon kunnanvirasto on ollut hajasijoitettuna jo yli neljä vuotta, joten ratkaisua kaivataan.

Taustafaktaa:


Sauvon kunnanhallitus päätti toukokuussa 2017 siirtää kunnan toiminnot väistötiloihin aluehallintoviraston käyttökieltoon asettamasta kunnanvirasto-kiinteistöstä.

Erinäisten vaiheiden jälkeen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.6.2019 hankkia kunnanvirastolle vuokratilat kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksen voitti sauvolainen Rakennus Huuhka Oy, joka oli tarjoutunut peruskorjaamaan kunnalta ostamansa vanhan kunnanvirastokiinteistön ja vuokraamaan sen kunnan käyttöön.

Hankintapäätöksestä jätettiin kaksi valitusta markkinaoikeuteen – valittajina kaksi kilpailutukseen osallistunutta muuta yritystä – mutta päätös pysyi voimassa. Ylimmästä oikeusasteesta ei tullut valituslupaa.