Sauvossa asumistuki seudun alhaisin

0

SAUVO,PAIMIO, KAARINA

Joulukuussa 2020 keskimääräinen asumistuki oli Varsinais-Suomessa 298 euroa kuukaudessa, ja koko maassa 324 euroa kuukaudessa. Varsinais-Suomen kunnista pienin keskimääräinen tuki oli Sauvossa, jossa sitä maksettiin 226 euroa kuukaudessa.

Kelan kuukausittaisten tilastojen mukaan keskimääräinen tuen määrä oli Sauvossa marraskuussa hyvinkin samalla tasolla eli 222 e/kk. Myös tukea saavien ruokakuntien määrä on vaihdellut viime vuoden mittaan vain muutamilla ruokakunnilla. Tukea maksettiin marraskuussa Sauvossa 38 ruokakunnalle, ja niistä 23 oli yksin asuvia. Asumistukea saa Sauvossa vain noin 3 % asukkaista, mikä sekin on maakunnallisesti alhaisimmalla tasolla. Kolmanneksella saajatalouksista taustalla on työttömyys. Opiskelijatalouksia ei ole yhtään.

Paimiossa keskimääräinen asumistuki oli joulukuussa reilu vuosi sitten 274 euroa ja viime vuoden marraskuussa lähes eurolleen sama. Tukea saavia ruokakuntien määrä on kuitenkin selvästi laskenut, sillä niitä oli marraskuussa 2021 301, kun niitä joulukuussa 2020 oli 338. Viime kuussa asumistukea maksettiin Paimiossa peräti 182 yksinasuvalle. Sata ruokakuntaa on listattu työttömiksi, ja 44 opiskelijaruokakunniksi.

Maakunnan kolmanneksi suurimmassa kunnassa Kaarinassa tukea saavia ruokakuntia oli vuoden 2020 lopussa 1 036. Niissä asui 1 974 henkilöä, mikä on 7 % kunnan asukkaista. Keskimääräinen asumistuki oli 288 euroa. Reilu kuukausi sitten tukea maksettiin 984 talouteen, ja keskimääräinen tuki oli pysynyt vuoden takaisella tasolla. Merkille pantavaa on, että lähes puolet tuensaajatalouksista on yksin asuvia ja vajaa kolmannes työttömiä ruokakuntia. Opiskelijatalouksia oli Kaarinassa nyt marraskuussa reilut 160.

Suurin keskimääräinen asumistuki Varsinais-Suomessa oli Raisiossa (314 e/kk) ja Turussa (304 e/kk).

Hyvä työllisyystilanne näkyy


Opiskelijoiden määrän ohella asumistuen tarpeeseen vaikuttaa etenkin kunnan työllisyystilanne: mitä enemmän kunnassa on työttömiä, sitä useammin tarvitaan asumistukea.

Eniten yleistä asumistukea tarvitaan tyypillisesti maakuntien keskuskaupungeissa, joissa on myös paljon opiskelijoita. Myös Turku erottuu Varsinais-Suomen muista kunnista selvästi: siellä yleistä asumistukea sai nyt marraskuussa 26641 ruokakuntaa. Yksinasuvien osuus oli yli 20400 taloutta, ja opiskelijatalouksia oli 12 700. Tukea saaviin ruokakuntiin kuului 48 400 henkilöä eli noin neljännes alle 65-vuotiaista asukkaista.

Maakunnan toiseksi suurimmassa kaupungissa Salossa asumistukea sai vuoden 2020 lopussa 2 330 ruokakuntaa. Ruokakunnissa asui 3 909 henkilöä eli noin kymmenesosa alle 65-vuotiaista asukkaista. Keskimääräinen asumistuki oli 267 euroa.

Sen sijaan maakunnan pienissä kunnissa asumistukea maksetaan useammin työssäkäyville. Ruskossa, Nousiaisissa, Kustavissa, Laitilassa ja Aurassa yli 30 % yleisen asumistuen saajista on työssäkäyviä ruokakuntia. Ruokakunta lasketaan työssäkäyväksi, jos sen tuloista yli puolet on työtuloja.

Asumistukea saavissa ruokakunnissa asumismenot haukkaavat yleensä suuren osan tuloista. Turussa asumismenot vievät tuen jälkeen keskimäärin 33 % ruokakunnan tuloista.

– Turussa asuminen on kalliimpaa ja ruokakunnat pienituloisempia kuin muualla maakunnassa, Signe Jauhiainen toteaa.

Myös Kaarinassa ja Naantalissa osuus on noin 30 %. Useimmissa Varsinais-Suomen kunnissa asumismenot vievät tuen jälkeen ruokakunnan tuloista keskimäärin alle neljänneksen.

FAKTA


Kela maksaa asumistukia pienituloisille henkilöille, joiden tulot eivät riitä asumiskustannuksiin. Kelan viime vuotta koskevien raporttien mukaan alle 65-vuotiaista noin 15 % asuu ruokakunnassa, joka saa yleistä asumistukea.

– Sen sijaan eläkkeensaajan asumistukea saadaan Varsinais-Suomessa verrattain vähän. Ainoastaan Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnissa sen saajien osuus 16 vuotta täyttäneistä asukkaista on pienempi kuin Varsinais-Suomessa,

Tavallisin asumistuen muoto on yleinen asumistuki. Lisäksi Kela maksaa eläkkeensaajan asumistukea, sotilasavustuksen asumisavustusta ja opintotuen asumislisää ulkomailla vuokralla asuville opiskelijoille.

Suomessa asuvat opiskelijat ovat saaneet yleistä asumistukea syksystä 2017 alkaen.

Yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnalle, jonka muodostavat yleensä samassa asunnossa asuvat henkilöt.

Vuoden 2020 lopussa yli 400 000 ruokakuntaa sai yleistä asumistukea.

Viime vuonna Kela maksoi yleistä asumistukea yhteensä 1,6 mrd. euroa.