Vuoden kuluttua kellot kumisevat Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymälle

0
Kuntayhtymällä on Paimiossa terveyskeskus ja Sauvossa terveysasema (kuvassa). Viime vuosina Paimion kaupunginvaltuusto on valinnut kuntayhtymän hallitukseen 7 jäsentä ja Sauvon kunnanvaltuusto 4 jäsentä.

PAIMIO-SAUVO

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän yhtymähallituksen piti vuoden 2021 viimeisen kokouksensa jouluviikon tiistaina. Esityslistalla oli talousasioiden ohella kuntayhtymän purkamisselvityksen aloittaminen.

Kuntayhtymän toiminta lakkaa vuoden 2023 alkaessa, jolloin uudet hyvinvointialueet ottavat eri puolilla Suomea haltuunsa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden.

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän yhtymähallitus päätti aloittaa selvityksen tekemisen kuntayhtymän purkamisesta. Samalla päätettiin, että selvityksen tekemiseen hankitaan asiantuntijapalvelua – erityisesti lakiasioihin liittyen.

Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2022 aikana. Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan kilpailuttamaan asiantuntijapalvelun hankinnan ja tekemään siihen liittyvän hankintapäätöksen.

Purkamisselvityksen ohjausryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: Anne Arvola, Jari Jussinmäki, Sari Kuosmanen, Perttu Laaksonen, Eeva-Sirkku Pöyhönen ja Satu Simelius.

Varat ja velat veljelliseen jakoon

Koska sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 kuntayhtymältä hyvinvointialueelle, joudutaan hyvissä ajoin tekemään ratkaisu kuntayhtymän tulevaisuudesta.

Kuntayhtymä voi jatkaa toimintaansa kiinteistöjen omistajana, mutta nykyisestä perustehtävästään eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon järjestämisestä yhtymän on luovuttava vuoden 2022 päättyessä.

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien eli Paimion ja Sauvon valtuustot. Kuntayhtymän hallituksen tehtävänä on huolehtia loppuselvityksestä, ellei kuntien kesken toisin sovita.

Loppuselvitykseen liittyy varojen ja velkojen selvittäminen, loppuselvityksen kustannusten hyväksyminen sekä mahdollisesti myös omaisuuden myyntiin, luovutukseen ja suojaukseen liittyviä asioita.

Kuntayhtymän varat/velat jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.