Kolumni: Hyvinvointiyhteistyötä jo kauan ennen hyvinvointialueita

0

Varsinaissuomalaisten kirjastojen yhteenliittymä Vaski-kirjasto on oiva esimerkki edistyksellisestä yhteistyöstä, jolla on luotu säästöjä ja hyvinvointia jo kauan ennen sote-uudistusta. Vaikka hyvinvointialueiden toiminnassa kulttuurisektori on vain ulkokehällä ja kulttuuritoiminta muistetaan usein vain juhlapuheissa, on kiistämätön tosiasia, että kirjastojen ja kulttuuria tuottavien organisaatioiden hyvinvointivaikutukset ovat laajat ja merkittävät.

Kirjastojen välinen yhteistyö on ollut järkevää sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteinen kokoelma, joka on kaikkien Vaski-kirjastojen asiakkaiden käytössä asiakkaille maksuttomilla kirjastojen välisillä kuljetuksilla, tuottaa säästöjä sekä monipuolistaa aineistovalikoimaa. Yhteinen kirjastojärjestelmä tuo mukanaan ammattiosaamista, tietoja ja taitoja, joilla pienempikin yksikkö säilyy elinvoimaisena. Keväällä 2021 tehty iso kirjastojärjestelmän vaihto ei olisi onnistunut ilman laaja-alaista yhteistyötä.

Vaski-kirjastossa kaikilla kunnilla on ääni ja vaikutusmahdollisuus. Olisi voitu luoda organisaatio, jossa ohjausryhmän kokoonpano noudattaisi alueen kuntien asukasmäärien mukaisia suhteita. Vaskissa haluttiin kuitenkin ottaa kaikki mukaan yhteiseen päätöksentekoon ja hyvä niin. Myös kunnista pienimmät huomioidaan ja linnoittautuminen omiin poteroihin on minimaalista, koska kaikilla osapuolilla on keskinäinen luottamus ja pyrkimys yhteiseen hyvään. Yleisesti ottaen on hyvä pitää kiinni oman sektorinsa asioista ja huolehtia, että saadaan se palvelu tai asiakokonaisuus, josta maksetaan.

Sauvon näkökulmasta yhteistyö Turun vetämässä kirjastoyhteistyössä on kullan arvoista. Hyvinvointialueiden organisaatioiden luominen on vaikea tehtävä, jotta kaikki asetetut tavoitteet ja tehtävät tulevat hoidetuksi ja mahdollisia katvealueita ei muodostu. Vaikka yleisten kirjastojen toiminnan organisointia ei voi suoraan verrata tulevien hyvinvointialueiden tehtäviin ja velvoitteisiin, kirjastojen yhteistyön hengestä ja keskinäisestä luottamuksesta on kaikilla organisaatioilla oppimista.

Päivi Inkinen

Kirjoittaja on Sauvon kirjastonjohtaja.