Kolumni: Vapaa-ajan asukkaana Sauvossa

0

Olemme eläkeläispariskunta Tuusulan Jokelassa. Vapaa-ajan asuntomme, jota nimitämme kakkoskodiksemme, sijaitsee Osmalahden vanhalla puolella Thorhallantien päässä

Hankimme kyseisen paikan lähes 20 vuotta sitten, joten meitä varmaan voisi hyvinkin jo kutsua puolisauvolaisiksi. Teimme mökkiimme laajennuksen kymmenisen vuotta sitten. Ajatus kaksoiskuntalaisena olemisesta on useasti ollut mielessä. Tosin vielä tänään, kuten me kaikki tiedämme, se mahdollisuus on valitettavasti monen mutkan ja mietinnön takana.

Vapaa-ajan asukkaina olemme nähdäkseni pitkälti keskiarvoasukkaita verraten teemasta tehtyihin useisiin eri tutkimuksiin. Vietämme Sauvossa mökillä noin sata päivää vuodessa. Mottonamme on käyttää kaikkia Sauvosta löytyviä palveluita aina kun niitä on saatavissa.

Sauvo sinänsä on pienehkö yhteisö, jossa vallitsee positiivinen ja myönteinen ilmapiiri. Ulkopaikkakuntalaisina olemme aina kokeneet mielihyvää olla mukana tässä yhteisössä. Vuosien varrella olemme tutustuneet itse Sauvoon ja sen suomiin mahdollisuuksiin monin eri tavoin. Olemme kierrelleet autoillen, koluten lähes kaikki pikkutietkin, käyttäen hyväksi palveluoppaassa olevaa aineistoa ja varsinkin sen keskiaukeamalla olevia karttasivuja.

Vapaa-ajan asukkaiden merkityksen tiedostamisen osalta on tapahtunut viime vuosien aikana huomattava loikka näkyvyyden lisääntymisen muodossa. Omalta osaltani tiedostaminen eteni ikäänkin sattumalta. Selaillessani kunnan kotisivuja, löysin sieltä kyselytutkimuksen, johon otin osaa. Tutkimuksen tulos antoi kauttaaltaan positiivisen kuvan ja vahvisti käsitystäni Sauvosta mökkiläiskuntana.

Syksystä alkaen olen toiminut Sauvon Vapaa-ajan asukkaiden toimikunnan jäsenenä. Toimikunnan tavoitteena on edistää vuorovaikutusta kunnan yrityksien, vapaa-ajan asukkaiden ja eri toimijoiden kesken. Olen kokenut työskentelyn toimikunnassa olevan innostavaa, vireää ja erinomaisen aktivoivaa.

Uskoni yhteisöllisyyteen ja sen mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin on vahva. Tässä yhteydessä ajattelen, olisiko yhdistysmuotoinen järjestäytyminen mielekästä. Olisiko näin toimien saavutettavissa nykyistäkin parempi yhteistyö ja toiminnallisuus. Pohdinnan arvoinen paikka.

Kaiken kaikkiaan vallitseva tilanne on nykyisellään hyvä, mutta voisiko se olla vielä tätäkin parempi, on hyvä kysymys. Sauvossa on hyvä olla, nauttia ja viettää kaikille meille arvokasta vapaa-aikaa.

Raimo Kosonen

Kirjoittaja on Sauvon Vapaa-

ajan asukkaiden toimikunnan jäsen.