Luetaan yhdessä

0

Lasten ja nuorten lukutaito heikkenee, ja lukeminen harrastuksena houkuttelee yhä harvempia. Tämä on huolestuttavaa, sillä hyvä lukutaito on paitsi kansalaistaito, joka mahdollistaa yhteiskuntaan osallistumisen ja ehkäisee syrjäytymistä, myös edellytys koulumenestykselle ja myöhemmin jatko-opinnoissa ja työelämässä pärjäämiselle.

Koti on avainasemassa lapsen lukuinnon herättämisessä, koska vanhempien omat lukutottumukset ja asenteet siirtyvät lapsille. Tehokkain keino vaikuttaa myönteisesti lapsen myöhempiin lukutottumuksiin on ääneen lukeminen. Yhdessä lukemalla voi sekä näyttää lapselle esimerkkiä että välittää myönteistä asennetta lukemista kohtaan. Ääneen lukemisella, kuten lukemisella ylipäätään, on paljon hyötyjä: se edistää lapsen puheen ja kielen kehitystä, laajentaa sanavarastoa, kehittää keskittymiskykyä, muistia ja mielikuvitusta sekä vahvistaa empaattisuutta ja kykyä itsensä ilmaisuun. Kirjat voivat myös herättää keskustelua, jota ei muuten välttämättä viriäisi.

Itselleni lukeminen on ennen kaikkea mukava tapa viettää aikaa lasten kanssa ja rauhoittua. Usein tuntuu kuitenkin yllättävän haastavalta löytää arjesta riittävästi aikaa kiireettömille lukuhetkille. Monissa perheissä päivittäinen lukuhetki toteutuu iltasatuna ennen nukkumaanmenoa ja niin myös meillä. Iltasatuperinnettä ja yhdessä ääneen lukemista kannattaa jatkaa sittenkin, kun lapsi on oppinut lukemaan itse, sillä se vapauttaa lapsen nauttimaan tarinasta kuunnellen. Yhdessä luettaviksi voi myös valita kirjoja, joihin lapsi ei itsenäisesti tarttuisi.

Olennaista lukuinnon herättämisessä on tarjota lapselle kiinnostavaa luettavaa, jota voi lainata yhdessä kirjastosta. Kirjastossa voi osallistua myös satutuokiolle tai tavata lukulemmikin, jolle ääneen lukeminen voi toimia kannustavana kokemuksena esimerkiksi lukemaan opettelevalle. Lukemiseen innostavat myös erilaiset lukuhaasteet ja -kampanjat, joihin voi osallistua myös perheenä.

Koti, päiväkoti, koulu ja kirjasto voivat yhteisvoimin tukea lapsuuden ja nuoruuden lukuharrastuksen kehittymistä. Paimiossa on parhaillaan meneillään lukemaan innostamisen hanke, jossa olen itsekin saanut olla mukana. Vahvistetaan siis lukutaitoa lukemalla yhdessä!

Piia Madetoja

Kirjoittaja on Innostu lukemaan Paimiossa! -hankkeen lukukoordinaattori, kirjastoalan opiskelija ja kahden lapsen äiti