Marjaniemen saunamaksusta ei luovuta

0
Marjaniemen sauna ennen remontin valmistumista. Kunnallislehden arkistokuva.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jättänyt Sauvossa valtuustoaloitteen koskien Marjaniemen saunan käyttömaksujen poistamista. Aloitteessa esitetään, että kunta järjestäisi Marjaniemen saunan maksuttomaksi.Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä nähdään, että käyttöön otettu viiden euron suuruinen saunamaksu asettaa vaaraan ajatuksen kuntalaisen yhdenmukaisista mahdollisuuksista käyttää Marjaniemen palveluja. Esimerkiksi nelihenkinen perhe maksaisi 20 euroa saunakerrasta.

Sauvon kunnanhallitus käsitteli vasemmistoliiton aloitetta viime viikon kokouksessaan. Tausta-aineistona oli kunnanjohtaja Satu Simeliuksen asiasta laatima selvitys.

Selvityksessä todetaan tarkoituksena olevan, ettei saunatoiminnasta synny merkittävää tuottoa. ”Kaikki pakollisten kulujen jälkeen jäänyt tuotto käytetään Marjaniemen alueen hyväksi, muun muassa keinun ynnä muiden kesäkalusteiden hankintaan.”

Valtuustoaloitteen johdosta kunnanjohtaja on neuvotellut Marjaniemen toimintayhdistyksen kanssa vaihtoehdoista saunan maksuttomuudelle. Toimintayhdistys piti mahdottomana saunamaksuista luopumista, koska yhdistys tarvitsee tulot Marjaniemen kesäajan ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Mikäli kunta taas antaisi kustannuksiin tarvittavat tulot suoraan yhdistykselle, vähentäisi se yhdistyksen näkemyksen mukaan vapaaehtoisten innokkuutta hoitaa aluetta ilman korvausta. Yhdistyksessä koetaan, että yhdistyksen jäsenten ja talkoolaisten maksuton saunomisoikeus kannustaa vapaaehtoisia työssä.

Koska nykyinen sopimuskumppani pitää saunamaksusta luopumista mahdottomana, edellyttäisi saunan maksuttomuus yhteistyösopimuksen päättämistä Marjaniemen toimintayhdistyksen kanssa. Tulevan kesän osalta se ei ole enää mahdollista.

Kunnanjohtajan laatimassa selvityksessä todetaan, että Marjaniemen saunan, uimarannan ja leirikeskuksen ylläpito edellyttäisi vähintään yhden henkilön palkkaamista alueelle kesäkauden ajaksi sekä investointeja huonokuntoisiin kiinteistöihin.

Viime viikolla koolla ollut kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedokseen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Marjaniemi-aloite katsotaan loppuun käsitellyksi. Ellei valtuusto päätä toisin, peritään saunomisesta jatkossakin viisi euroa muilta paitsi toimintayhdistyksen jäseniltä ja talkoolaisilta.

FAKTA


Sauvon kunnanhallitus hyväksyi viime huhtikuussa Sauvon kunnan ja Marjaniemen toimintayhdistyksen välisen kaksivuotisen sopimuksen Marjaniemen hoidosta.

Sopimus voimaan vappuna 2021 ja on voimassa vuoden 2023 vapunaattoon. Sopimuksen sisältyy kolme optiovuotta (30.4.2026 saakka).

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen, mikäli sopimuksen ehdot eivät täyty tai kunta tarvitsee alueen pysyvästi oman käyttöön.

Marjaniemen toimintayhdistys vastaa ajalla 1.5.-30.9 saunan ja uimarannan hoidosta ja hoitoon liittyvistä käyttökustannuksista.

Sauna on kaikkien sauvolaisten ja lähialueen asukkaiden käytössä kolme kertaa viikossa koulujen lomakauden aikana.