Pääkirjoitus: Vuosisadat asuvat meissä

0

On syytä olettaa – aika vahvastikin – että moni paimiolainen haluaa, että hänen kotikaupunkinsa historia kootaan kattavasti kirjoihin ja kansiin. Ei ole havaittavissa, että oman paikkakunnan historiaan kohdistuva kiinnostus olisi Paimiossa hiipumassa. Tai kunnioitus menneiden sukupolvien työtä ja aikaansaannoksia kohtaan.

Viimeisin Paimion kuntahistoriateos on vuodelta 1973. Ikävä todeta, mutta se on itsenäisyytemme ajanjaksoa koskien kovasti vajavainen. Jopa siinä määrin, että esimerkiksi paikallislehden toimitus ei työssään hyödy teoksesta juuri nimeksikään.

Korostettakoon, että Kunnallislehden tarpeet ovat tässä tärkeässä asiakokonaisuudessa mitätön sivuseikka. Tarkoituksena on sanoa, että jos uuden historiateoksen tilaamiseen päädytään, ei hanketta kannata toteuttaa harrastekerho- tai gradupohjalta, vaan vankkana ammattityönä. Sellaisena, missä korkean tason akateeminen oppineisuus yhdistyy sujuvaan ja kiinnostavaan sanankäyttöön.

Teoksen kirjoittamisen kustannukset tulevat olemaan luokkaa 240 000 euroa. Paino- ynnä muut lisäkulut – ehkä noin 35.000 euroa – kyettäneen aikaa myöten kattamaan teoksen myyntituloilla. Kirjoituskulut on mahdollista jakaa neljälle vuodelle, jolloin vuosittainen investointi on suuruudeltaan 60.000 euroa.

Joidenkin mielestä summan pilkkominen on harhaanjohtavaa.

Joku toinen taas saattaa ajatella, että oikea laskutapa olisi jakaa 240 000 euroa 52:een osaan, sillä niin monta vuotta tulee Paimion juhlavuonna 2025 kuluneeksi Paimion edellisen historiateoksen valmistumisesta. Silloin summa olisikin vuotta kohden vain 4 615 euroa.

Kenties joku kolmas menee laskutapa-leikissä niinkin pitkälle, että jakaa vuotuisen 4 615 euroa Paimion väkiluvulla eli 11 000:lla. Ja kas kummaa, historiateos ei enää olekaan kallis: kutakin paimiolaista kohden vain 0,42 euroa per vuosi.

Toki 240.000 euroa on oikeastikin iso summa, sitä ei kannata kiistää. Mutta Paimion kaupungin taloutta se ei kaada. Eikä neljälle vuodelle jaettuna edes horjuta.