Paimiolle luvassa mukiinmenevä tilinpäätös vuodelta 2021

0

PAIMIO

Paimio on laatinut vuotta 2021 koskevan tilinpäätösennusteen. Se on laadittu muun muassa siksi, koska kuntien oli annettava valtiokonttorille arvio vuoden 2021 tilinpäätöksestään tammikuun 25. päivään mennessä.

Ennusteen mukaan Paimion kaupungin vuosikate viime vuodelta tulee olemaan noin 2,8 miljoonaa euroa plussan puolella. Heikennystä edellisvuoteen verrattuna on kuitenkin lähes 1,5 miljoonaa euroa.

Heikennystä selittävät toimintamenojen kasvu ja valtionosuuksien väheneminen. Näitä kahta seikkaa verotulojen kasvu ja korona-avustukset eivät ole kokonaan kompensoineet.

Paimion vuoden 2021 tilinpäätöksen arvioidaan joka tapauksessa muodostuvan noin 0,4 miljoonan euron verran ylijäämäiseksi. Luvut eivät tosin ole vielä lopulliset.

Alijäämää ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Valtionosuudet alenivat


Paimion vuodelle 2021 saamat valtionosuustilitykset olivat likimain 18,5 miljoonaa. euroa. Summa on lähes 0,6 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisvuonna, mutta kuitenkin talousarvion mukainen.

Toimintakulut vuonna 2021 olivat 75,5 miljoonaa euroa, mikä on yli 4 miljoonaa euroa eli 5,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Kasvu tulee kokonaisuudessaan ulkoisista kuluista.

Henkilöstökulujen kasvu oli viime vuonna peräti 6,5 prosenttia.

Toimintatuotot olivat kokonaisuudessaan runsaat 13,4 miljoonaa euroa. Se on 1,7 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Toimintatuottoihin tuli kasvua muun muassa korona-avustuksista.

Käyttötalouden toimintakate on vajaat 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020, mutta merkittävästi enemmän kuin talousarviossa ennakoitu summa.

Verotulot kasvoivat


Paimion viime vuoden verotilitykset olivat 45,6 miljoonaa euroa. Se on lähes 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvua oli kaikissa verolajeissa.

Kunnallisverotilitykset kasvoivat vajaat 0,9 miljoonaa euroa (2,1 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna.

Kiinteistöverotuotot olivat 2,4 miljoonaa euroa: kasvua edelliseen vuoteen nähden reilun kymmenyksen verran.

Yhteisöveroja kertyi lähes 1,9 miljoonaa.euroa, mikä on yli kolmanneksen enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2021 nettoinvestoinnit olivat runsaat 2,1 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 1,9 miljoonaa euroa.

Noin puolet investoinneista liittyi julkiseen käyttöomaisuuteen, sisältäen muun muassa Paimiontien kevytväylän, Alvar Aallon tien kiertoliittymän, skeittirampin, katujen päällystyksiä, valaistuksien korjausta ja leikkikenttien kunnostusta.

Talonrakennuksessa suurin hanke oli Vistan koulun keskitalon peruskorjaus.