Paimion kaavoituskatsaus: Koivulinnan alueen jälkeen katseet kohti muita mielenkiintoisia hankkeita

0
Paimion keskustan pientaloasutus tulee ennen pitkää leviämään myös Moision alueen ja Sukselantien länsipuolelle, kohti Toikkalanmäkeä. Kuva Veikkariin johtavalta tieltä Moision suuntaan.

Paimion ympäristölautakunta hyväksyi tammikuun lopulla kaavoituskatsauksen vuodelle 2022. Kyseisessä lakisääteisessä katsauksessa esitellään Paimiossa vuonna 2022 vireillä olevat ja vuonna 2021 valmistuneet kaavat.

Lisäksi esitellään suunnitteilla olevat ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa alkavat kaavoitushankkeet.

Katsauksessa käydään läpi myös kaavoitusjärjestelmän ja kaavoitusprosessin pääpiirteet sekä kaavoitukseen liittyvät osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Koivulinna jo hyvässä vauhdissaYksi työn alla olevista pientalokaavoista on Koivulinnan asemakaava. Koivulinnan aluetta on esitelty Kunnallislehdessä jo useampaankin otteeseen, ja alueen kaavatyö on hyvässä vauhdissa.

Paimion kaupungin kaavoituspäällikkö Jouni Kiimamaa arvelee, että Koivulinnan alueen asemakaavahanke on kuluvan vuoden lopulla jo varsin pitkällä.

– Koivulinnaa koskeva kaavaehdotus saataneen tarkasteluun joko kesäkuussa tai syyskesällä kesälomakauden jo päätyttyä, Kiimamaa sanoo.

Asemakaava mahdollistaa väkirikkaan Koivulinnan asuinalueen rakentamisen Paimion keskustan eteläosaan. Luvassa on omakotitaloja, rivitaloja ja kenties myös jokunen ”minitalo”.

Koivulinnan asemakaava-alueen kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun hankinta tuli vastikään julkiseksi. Suunnittelijaksi on valittu Sitowise Oy, jonka Paimiota lähinnä olevat toimipisteet sijaitsevat Turussa ja Salossa.

Kiinnostava KTO:n alueTulevien kaavoitushankkeiden osalta Paimion vuoden 2022 kaavoituskatsauksessa esitetään muutamia kohdealueita, joiden suunnittelu ja kaavoitus on tarkoitus käynnistää erillisellä päätöksellä arviolta 1-3 vuoden kuluessa. Tässä muutamia esimerkkejä:

Eräs kiinnostavista kohteista on niin sanottu KTO:n alue.

Paimion kaupunki on ostanut noin yhdeksän hehtaarin suuruisen maa-alueen Kerkola-Naskarlan asemakaava-alueelta. Alue sijaitsee KTO:n tutkimus- ja kuntoutusyksikön pohjoispuolella rajautuen Valkojantiehen ja Naskarlantiehen.

Voimassa olevassa asemakaavassa alue on varattu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaan rakentamiseen. Tavoitteena on muuttaa asemakaava asuinrakentamiseen ja osittain virkistysalueeksi.

Jouni Kiimamaa kertoo KTO:n alueen olevan Koivulinnan jälkeen seuraava mittava pientaloaluehanke Paimiossa. Hän näkee KTO:lta ostetussa alueessa paljon potentiaalia.

– Se kytkeytyy aika saumattomasti Saaren alueeseen, mutta on kuitenkin maisemallisesti hiukan erilainen. Mukava yksityiskohta ja ehkä pieni vetonaulakin on alueen keskellä sijaitseva lampi, joka soveltuu myös virkistyskäyttöön.

Kiimamaan mukaan tällä hetkellä on vielä liian aikaista ennakoida, voisiko lammen liepeille sijoittua pientalojen rakennuspaikkoja.

Toikkalanmäki ja JokipellontieEntäs sitten Toikkalanmäki?

Paimion kaupunki omistaa noin 12 hehtaaria maata Veikkarintien pohjoispuolella. Kyse on Vistan osayleiskaavan pientalovaltaiseen asumiseen osoitetuista AP-alueista.

Tavoitteena on tarkastella asuinalueiden ja viemäriverkoston laajentamista Moision alueelta länteen Veikkarintien suuntaan. Tähän liittyen tullaan selvittämään myös mahdollisten lisäalueiden hankintaa.

Lähempänä keskustaa sijaitsevalle yksityisessä omistuksessa olevalle alueelle Jokitie 4/Jokipellontie on suunnitteilla erityisasuntoja käsittävä rakennus, jossa olisi myös hoitohenkilökuntaa. Tällä hetkellä kyseessä on asuinkerrostalojen tontti. Maanomistajan suunnitelmien tarkentuessa selviävät myös mahdollisen kaavamuutoksen sisältö ja aikataulu.

Valentia ja PostinkujaMyös Valentian alueen suuntaviivat tulevat täsmentymään. Kyseinen alue sijaitsee Iso-Iivarintien ja valtatie 1:n risteysalueen sekä Jukantien teollisuuskorttelin välisellä alueella.

Valentian alueella toteutuneiden maakauppojen myötä saattaa tulla tarve laatia asemakaavan laajennus ja muutos. Valentian alue sijaitsee Iso-Iivarintien ja valtatie 1:n risteysalueen sekä Jukantien teollisuuskorttelin välisellä alueella. Työn tavoitteet ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.

Keskustassa Postinkujan suunnittelualue sisältää Postinkujan ja sen varrella olevat rakennetut kiinteistöt. Alue sijaitsee rautatien ja Vähäjoen välissä rajautuen lännessä Paimionjokeen ja idässä Vistantiehen.

Postinkujan pohjoispuolella on voimassa Vähäjoen rakennuskaava vuodelta 1994. Alueella on vanhaa rakennuskantaa.

Postinkujan eteläpuoli on asemakaavoittamatonta aluetta. Tavoitteena on osoittaa Postikujan eteläosan kiinteistöt asuintonteiksi ja päivittää vanha rakennuskaava. Työn alkamisesta päätetään erikseen.