Puolustusvoimat ei salli Huso-Pöylään 230 metriä korkeita tuulivoimaloita

0

Puolustusvoimat ei salli molemmin puolin Paimion ja Salon rajaa suunnitellun Huso-Pöylän tuulipuiston voimaloiden kokonaiskorkeuden nostamista.

Puolustusvoimien lausunto merkitsee sitä, että Huso-Pöylän tuulivoimaloiden korkeudet jäävät 200 metriin CPC Finland Oy:n toivoman 230 metrin sijasta.

Kyse on siitä, että ilmavoimat ei hyväksy suunniteltuja 30 metrin korotuksia kyseisille tuulivoimaloille. Puolustusvoimissa nähdään, että 230 metrin tuulivoimalat vaikuttaisivat merkittävästi Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen.

Puolustusvoimat sallii kuitenkin yhä 200 metriin saakka ulottuvat voimalat.

Puolustusvoimien kanta hankkeeseen on valmisteltu Puolustusvoimien operatiivisella osastolla. Kyseinen osasto on arvioinut paitsi tutkavaikutuksia myös vaikutuksia puolustusvoimien ja joukkojen sekä järjestelmien käytölle. Lisäksi on huomioitu sotilasilmailu ja kiinteät radioyhteydet.

Uudet rakennusluvat jätetään pian

CPC Finland Oy on näillä tiedoin vetänyt pois poikkeamishakemuksensa koskien Huso-Pöylän tuulipuiston kaavaa.

Yhtiön toimitusjohtaja Erik Trast korostaa kuitenkin, ettei CPC Finland ole vetäytymässä Huso-Pöylä -hankkeesta.

– Aivan näinä päivinä Paimion kaupungin suuntaan lähtevät uudet rakennuslupahakemukset, joissa voimaloiden sijainnit eivät muutu, eivätkä kokonaiskorkeudet ylitä kahtasataa metriä, hän kertoo.

Trast toteaa, että paluu 200 metrin korkeustasolle heikentää jonkin verran hankkeen kannattavuutta. Ei kuitenkaan ratkaisevasti.

– Meidän mittalaitteemme kertovat, että alueella ovat erittäin hyvät tuuliolosuhteet myös 200 metrissä, joten emme suinkaan ole aikeissa luovuttaa, hän sanoo.

CPC Finland Oy:n tavoitteena on toteuttaa yhteensä kahdeksan tuulivoimalaa Huso-Pöylän alueelle. Hankkeesta ei vetäydytä, mutta toimija luopuu aikeistaan korottaa voimaloita aikaisempiin suunnitelmiin nähden noin 30 metrillä. Samalla luovutaan aikeesta muuttaa voimaloiden paikkoja.

Huso-Pöylän suunnan asukkaiden taholta on tullut runsaasti vastustusta kyseistä tuulivoimalahanketta kohtaan.