Sauvon kunnanjohtaja saa tulospalkkion, jos saavuttaa tavoitteet

0
Asetetut tavoitteet ovat pitkälti samanlaiset, joita Satu Simelius asetti viranhaun yhteydessä sekä itselleen että kunnan päättäjille. Vaikeusastetta kuitenkin löytyy, sillä vuosi on lyhyt aika.

Sauvo on asettanut syksyllä aloittaneelle uudelle kunnanjohtajalle Satu Simeliukselle tulostavoitteen 5000 euron bonuksen kera. Kyseessä on tulospalkkio sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta nopealla aikataululla. Sauvon kunnanhallitus hyväksyi menettelyn viime viikon kokouksessaan.

Kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston sekä kunnanjohtajan välisissä joulu- ja tammikuussa käydyissä tavoitekeskusteluissa on sovittu palkitsemisen reunaehdot.

Kunnanjohtajalle maksetaan siis 5 000 euron suuruinen kertakorvaus helmikuussa 2023, mikäli kaikki seuraavat neljä tavoitetta toteutuvat:

1. Talouden seuranta kohenee siten, että kunnanhallituksen toivomat osavuosiraportit annetaan valtuustolle kolmen kuukauden sisällä siten, että tulot ja menot on merkitty kirjanpitoon oikea-aikaisesti ja kuukausittain.

2. Vuoden 2022 aikana allekirjoitetaan vähintään 10 asuin- tai yritystontin kauppakirjaa (liittyy asuntopolitiikan ja elinvoiman kehittämiseen).

3. Kunnan väkiluku kasvaa siten, että kuntalaisia on vuoden 2022 päättyessä vähintään 30 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

4. Kunnanvirasto-hanke viedään maaliin niin, että uusiin tiloihin on muutettu – tai että tarkka muuttopäivä on tiedossa – viimeistään 31.12.2022.

Tavoitteet pöytään jatkossakin


Tulostavoitteen asettamisesta sovittiin kunnanjohtaja Simeliuksen kanssa viime viikon maanantaina käydyn tavoitekeskustelun yhteydessä. Ensimmäisen kerran asia oli esillä ennen joulua. Vuosittaisesta tavoitekeskustelusta on päätetty kunnanjohtajan johtajasopimuksessa.

Kunnanjohtaja ja kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto käyvät vuosittain marras-joulukuussa tavoitekeskustelun, jossa sovitaan kunnanjohtajan työn painopisteistä ja tavoitteista seuraavalle vuodelle. Samassa yhteydessä arvioidaan kunnanjohtajan kuluvan vuoden tavoitteiden toteutumista. Tavoitekeskustelu on luottamuksellinen.

Tavoite- ja kehityskeskustelun pohjalta kunnanjohtajalle voidaan asettaa tulos- tai kertapalkkioon oikeuttavat tavoitteet ja niiden mittarit. Mahdollisista tulos- tai kertapalkkioista on sovittava kirjallisesti erikseen, ja ne edellyttävät sekä kunnanjohtajan että kunnanhallituksen hyväksyntää.

Tavoitteita on enemmänkin


Sauvon kunnan talousarviossa vuodelle 2022 on listattu koko joukko hallinnon ja kehittämisen tavoitteita. Ne ovat osittain samoja kuin kunnanjohtajan mahdolliseen palkitsemiseen liittyvät tavoitteet. Muun muassa seuraavanlaisia:

Kuntastrategia konkreettisen johtamisen välineeksi.

Sote-uudistuksen onnistunut valmistelu.

Hallinnon tietojärjestelmien uusiminen.

Palkkausjärjestelmän uusiminen.

Henkilöstön sitoutumisen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä työrauha.

Se, että kunnan henkilöstössä ei tapahdu työhyvinvoinnista ja johtamisesta johtuvia vaihdoksia vuonna 2022.

Talouden seurannan parantaminen.

Suunnitelmallinen, ammattilaiselta ostettu kuntamarkkinointi, jonka seurauksena kunnan väkiluku ja lapsiperheiden lukumäärä kasvavat.

Kunnan asunto- ja maapoliittinen ohjelma hyväksytään.

Yritysten ja työpaikkojen määrä kasvaa.