Sauvon vesihuollolla edessä mittava jätevesi-investointi

0
Sauvo joutuu lähivuosina investoimaan ja ottamaan lainaa sekä jätevesihuoltonsa tarpeisiin että hulevesien hallintaan. Kuvassa Sauvon nykyinen, saneerausta kaipaava jätevedenpuhdistamo.

SAUVO

Sauvon jätevedenpuhdistamon toimilupa vanhentui vuodenvaihteessa. Nykyisellään puhdistamo ei enää täytä lupaehtoja.

Toimiluvan uusimisessa ei kuitenkaan pidetä kiirettä. Uuden toimiluvan myöntämistä tarkastellaan käytännössä seuraavan kerran vasta vuoden 2023 aikana. Sauvon kunnan sataprosenttisesti omistaman vesihuoltoyhtiön täytyy viimeistään tuolloin esittää konkreettisia toimenpiteitä toimiluvan ehtojen täyttymiseksi.

Sauvon kunnanvaltuusto saa kuitenkin jo ensi maanantaina vaikean pähkinän purtavakseen. Sen on kyettävä tekemään vähintäänkin alustava linjaus siitä, millä tavoin Sauvon kunnan jätevesihuolto jatkossa hoidetaan.

Päätöksenteko tulee olemaan vaikeaa muun muassa siksi, että lupaehtojen täyttäminen edellyttää Sauvon Vesihuolto Oy:ltä euromääriltään sellaisia investointeja, joita ei voida toteuttaa ilman huomattavaa lainanottoa.

Kolme vaihtoehtoa

Vaihtoehtoja on käytännössä vain seuraavat kolme: Sauvon jätevedenpuhdistamon laajamittainen kunnostus. Liittyminen siirtoviemärillä Turun seudun puhdistamoon.
Puhdistamon pienempi kunnostus, jonka jälkeen siirtoviemäri yhdistettäisiin Salon ja Turun välille rakennettavan puhtaan veden linjan kaivantoon.

Jokainen vaihtoehto sisältää omat riskinsä ja epävarmuustekijänsä.

Sauvon kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vastaa Sauvon Vesihuolto Oy toimitusjohtajanaan Taisto Nuutinen.

Jätevesi-investoinnit vaikuttavat merkittävästi paitsi Sauvon kunnan omistaman vesihuoltoyhtiön tulevaisuuteen myös koko kuntakonsernin talouteen.

Kunnanvaltuusto pyrkii löytämään ongelmaan ratkaisutavan ensi tilassa. Ehkä jo ensi maanantaina löytyy paras mahdollinen sapluuna.

Mikä on betonin kunto?

Sauvon jätevedenpuhdistamon 1980-luvulla rakennetut betonialtaat alkavat olla käyttöikänsä päässä. Lisäksi puhdistamossa tulisi tehdä pikaisesti sähkö- ja automatisointitöitä.

Seuraavien viiden vuoden aikana tehtävien korjaustöiden kustannusarvio liikkuu aika laveassa hintahaarukassa eli 400 000 euron ja 1 600 000 euron välillä. Lopullinen hinta-arvio edellyttää muun muassa betonielementtien tarkempia tutkimuksia.

Siirtoviemärin kaivaminen Sauvon jätevedenpuhdistamolta Paimioon ja siihen liittyvät puhdistamon muutostyöt tulisivat maksamaan arviolta lähes 3,5 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä Sauvon jätevedenpuhdistamon ylläpito maksaa vesihuoltoyhtiölle noin 130 000 euroa vuodessa. Jos tehtäisiin siirtoviemäri, niin Turun seudun puhdistamoon johdetuista jätevesistä maksettaisiin nykyisillä vesimäärillä ja vuoden 2022 taksoilla noin 100 000 euroa vuodessa.

Entäs hulevedet?

Kokonaisuuteen liittyy myös kunnan hulevesiviemäreiden kunnostustarve. Hulevesiviemäreistä vastaa kunta. Sadevesien kulkeutumista jätevesiviemäreihin tulisi estää huolimatta siitä, johdetaanko vedet kunnan omaan tai johonkin toiseen puhdistamoon.

Lisäksi asiassa on otettava huomioon Sauvon kunnan vesijohtoveden tarpeet tulevaisuudessa. Puhtaan veden saatavuus poikkeustilanteissa olisi kyettävä turvaamaan nykyistä paremmin.

Siihen liittyen on pohdittu mahdollisuutta liittyä Salosta Turkuun rakennettavaan vesijohtolinjastoon, jolloin puhtaan veden putki tulisi rakentaa Sauvosta Paimioon.

Jos siihen päädytään, olisi kaivamiskustannusten kannalta järkevintä sijoittaa jätevesilinja ja puhtaan veden linja samaan kaivantoon Kaivamiskustannukset muodostavat suurimman osa siirtoviemärin arvioiduista kustannuksista.