Uusi oppilashuoltosuunnitelma hyväksyttiin

0

PAIMIO,SAUVO/ Oona Seppänen

Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan yhteinen oppilashuoltosuunnitelma vuosille 2022–2025 on hyväksytty Paimion koulutuslautakunnassa 28. tammikuuta ja Sauvon sivistyslautakunnassa 1. helmikuuta.

Suunnitelmassa kuvataan Paimion ja Sauvon esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilashuollon järjestäminen. Sen tarkoituksena on tukea oppilashuollon palvelujen yhdenvertaista laatua ja saavuttavuutta.

– Uutena suunnitelmaan olemme pohtineet oppilashuollon arvoja, sitä miltä pohjalta me työmme teemme. Sen lisäksi nivelvaiheen yhteistyöstä on tullut uudet luvut kuin myös oppilashuollon osallisuudesta. Jatkuva haaste meillä on myös kiusaamisen kitkeminen, joten halusimme tuoda sen uutena kattavampana rakenteena suunnitelmaan, kertoo oppilashuoltosuunnitelman esitystä valmistellut Paimion kaupungin johtava koulukuraattori Marianne Ylinen .

Asiakirja on jaettu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuollon lukuihin sekä lukuun osallisuuden toteutumisesta oppilashuollossa. Lopuksi esitellään yhteistyötahojen palveluita, jotta huoltajien ja nuorten olisi helppo tavoittaa ammattilaiset. Asiakirjaan on laadittu visuaalisia kaavioita, jotka auttavat havainnollistamaan erilaisten toimien käytänteitä.

– Halusimme, että tämä olisi työkirja meidän yksiköihin ohjaamaan oppilashuollontyötä, Ylinen toteaa.

Suunnitelmassa oppilashuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Oppilaiden oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon on kirjattu suunnitelmaan.

Päivitystä oppilashuoltosuunnitelmaan tehdään tarvittaessa, mutta vähintäänkin kerran valtuustokaudessa. Suunnitelman päivittäminen tehdään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, kun palveluiden järjestämisen vastuu siirtyy maakunnalliselle hyvinvointialueelle vuonna 2023.

Suunnitelman on laadittu moniammatillisessa yhteistyössä Paimion ja Sauvon asiantuntijoiden oppilashuollon ohjausryhmässä. Selkoversio suunnitelmasta on tarkoitus julkaista verkossa.