Kehätien rakennustyöt kääntyvät vähitellen loppusuoralle

0
Turun kehätie kuvattuna idän suuntaan Kaarinan Auranlaakson koulun viereiseltä ylikulkusillalta. Liikenteen soljuminen on tällä hetkellä melko verkkaista, mutta lisää kaistoja on luvassa, kuten kuvastakin voi päätellä.

KAARINA

E18 Turun kehätie -hanke alkoi kolme vuotta sitten, ja nyt ollaan jo varsin pitkällä. Kesän kääntyessä syksyyn alkavat kehätien uudet kaistat olla pitkälti valmiita, ja vanhojakin ryhdytään kunnostamaan. Seuraavien syysliukkaiden alkaessa on neljä kaistaa jo vallitseva tosiasia.

Kausela–Kirismäki -hankkeen rakennustyöt etenevät kehätiellä ja tulevat vilkastumaan kesällä Kauselan ja Pukkilan välisellä alueella. Hämeentie viimeistellään toukokuun aikana.

Kehätien uusia ajoratoja rakennetaan keväällä ja alkukesällä, minkä jälkeen työt jatkuvat nykyisen ajoradan kunnostuksella heinäkuussa.

– Liikennettä siirretään uusille ajoradoille vaiheittain töiden etenemisen mukaan, jotta rakennustöiden aiheuttamat häiriöt pysyvät mahdollisimman vähäisinä, kertoo projektipäällikkö Juha Sillanpää Väyläviraston tuoreessa tiedotteessa.

Alkuvuodesta alkanut Avantin risteyssillan rakentaminen jatkuu kesään asti. Myös Kauselan eritasoliittymän siltojen rakennustyöt jatkuvat. Kauselan risteyssilta valmistuu kesäkuussa ja Aurajoen ylittävää siltaa puolestaan korjataan heinäkuuhun saakka.

Lisäksi kehätiellä rakennetaan meluaitoja, -seiniä ja -valleja useassa kohdassa. Tuulissuon ja Sippaan välisellä osuudella melua aiheuttavat paalutustyöt on tarkoitus saada valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

Hämeentie viimeistellään toukokuussa, jolloin alueella tehdään vihertöitä, asennetaan kivetyksiä ja tehdään joitakin päällystystöitä.

Töiden vaiheittainen eteneminen kevään ja kesän kuluessa selviää oheisesta piirroksesta.

Kehätiehanke ulottuu vuoteen 2023 saakka, mutta pääosiltaan hanke on valmis jo tämän vuoden puolella.

Kehätiehankkeen toteuttaa Väylävirasto. Ykkösvaiheen tienrakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2019 ja ne valmistuivat syksyllä 2021. Kakkosvaiheen työt käynnistyivät kesällä 2020 ja ne valmistuvat vuoden 2023 aikana.

Ykkösvaiheen kustannus oli 39 miljoonaa euroa, johon sisältyvät valtion määrärahojen lisäksi Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan kustannusosuudet. Ykkösvaiheen urakoitsijana oli Destia Oy.

Hankkeen toiselle vaiheelle myönnettiin 59 miljoonan euron määräraha valtion vuoden 2019 lisätalousarviossa. Hankkeen toisen vaiheen urakoitsijana toimii Kreate Oy. Myönnetyn määrärahan ansiosta hanke saadaan toteutettua kerralla valmiiksi. Myös Piikkiön Kirismäen eritasoliittymä voitiin rakentaa tavoitetilan mukaisena.

FAKTATurun kehätie on osa E18-tietä, joka on yksi eteläisen Suomen keskeisistä liikenneväylistä.

Rakennushankkeessa Kauselan ja Kirismäen välinen osuus kehätiestä rakennetaan nelikaistaiseksi. Samalla parannetaan valtatietä 10 Kauselan eritasoliittymän ja Kaarinantien välisellä osuudella.

Väylävirasto toteuttaa hankkeen yhteistyössä Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin kanssa.

Hanke parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä tukee alueen elinkeinoelämää ja maankäytön suunnittelua.

Työt käynnistyivät maaliskuussa 2019 ja ne valmistuvat vuonna 2023.