Kiinnostaako kipsikäsittely?

0
Tarvasjoessa Tarvasjoen keskustan tuntumassa sijaitseva KIPSI-hankkeen automaattinen vesimittari.

SUOJELUTYÖ Peltojen kipsikäsittelyllä pyritään vähentämään fosforin päätymistä vesistöön ja tällä tavalla tuetaan mm. Saaristomeren suojelua. Saaristomeren ohella myös ruuantuotanto on kriisissä ja tilat painivat kannattavuusongelmien kanssa. Kipsin levittämisellä peltoon on myönteisiä vaikutuksia pellon ravinnetaseeseen ja maan rakenteeseen, joten rohkaistumalla tämän keinon käyttämiseen viljelijä saattaa vesienhoidon ohella saada myös tuotannollista hyötyä.

Tämän asian avaamiseksi Paimionjoki-yhdistys ry järjestää 15.3. klo 18-20 infotilaisuuden, jossa asiantuntijana toimii agrologi ja viljelijä Olli-Pekka Ruponen. Työkseen tilaneuvontaa tekevä Ruponen kertoo tilaisuudessa muun muassa, miten kipsikäsittelytuen haku- ja levitysprosessi etenevät KIPSI-hankkeessa sekä minkälaisille lohkoille kipsi on optimaalinen tuote ja minne se toisaalta ei sovellu. Lisäksi käydään läpi mahdollisuuksia tilakohtaiseen neuvontaan ja kerrotaan, mitä muuta hyödyllistä tietoa tila saa kartoittaessaan kipsille soveltuvia lohkoja.

Infotilaisuuden järjestämisellä Paimionjoki-yhdistys haluaa auttaa niin vesistöjä kuin viljelijöitäkin. Ruuantuotannon säilyminen joen varrella ja viljellyn kulttuurimaiseman pysyminen avoimena ovat yhdistyksen arvoasteikossa korkealla paremman vedenlaadun ohella. Tausta-ajatuksena on myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman KIPSI-hankkeen tukeminen.

Hankkeen tähtäimessä on kipsin levittäminen 50 000 – 85 000 peltohehtaarille Saaristomeren valuma-alueella vuosien 2020-2022 aikana. Vuoden 2021 loppuun mennessä kipsiä oli levitetty 16 900 ha eli tavoitteeseen on vielä matkaa.

KIPSI-hanke myös kerää tutkimustietoa ja seuraa vedenlaatua automaattisilla vesimittareilla, joita Paimionjoen alueella sijaitsee Tarvasjoessa, Paimion Vähäjoessa ja Paimionjoessa Liedon Kättylässä. Jos mittauspisteiden yläpuolisilla valuma-alueilla päästäisiin merkittäviin kipsinlevitysaloihin, olisi mahdollista saada mittaustuloksissa näkymään niin sameuden väheneminen kuin fosforipitoisuuden laskukin. Positiiviset tulokset kannustaisivat edelleen kipsin käyttämiseen vesiensuojelukeinona.

Infotilaisuus järjestetään Paimion kaupungintalolla Paimiosalissa ja sitä voi seurata myös etänä. Osallistumislinkin saa ottamalla yhteyttä Paimionjoki-yhdistykseen marjukka.kulmala@paimio.fi / p. 0400 211857