Kolumni: Palvelua kiitos!

0

Mitä palveluja elinvoimaisessa kunnassa pitäisi olla?

Tuhat suomalaista vastasi (IROResearch 4/2021), että päivittäistavarakauppa, terveyskeskus/-asema, koulu, apteekki ja julkinen liikenne. Oletko sinä samaa mieltä?

Apteekkilaisena olin kovin otettu siitä, että suomalaiset kokivat apteekkipalvelujen kuuluvan elinvoimaisen kunnan peruspilareihin. Toisaalta, apteekki on Suomen käytetyin terveyspalvelu ja paikka, jossa suomalaiset yleisimmin kohtaavat terveydenhuollon ammattilaisen. Aikaa varaamatta voi tulla käymään ja lääkehoidon ammattilaisen neuvojen ansiosta muu terveydenhuolto säästää liki miljardi euroa vuositasolla, kun asiat saadaan ratkaistua jo apteekissa. Lääkebarometri 2021- väestökyselyn mukaan lähes kaikki vastaajat (95%) kokivat, että apteekkeja on riittävän lähellä, jotta lääkkeitä saa vaivattomasti. Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä ja lähes 9000 lääkealan ammattilaista palvelemassa 60 miljoonaa asiakasta vuodessa.

Meillä Sauvossa kesä- aikaan palvelutarpeet lisääntyvät ja monipuolistuvat, kun mökkiläiset saapuvat mökeilleen ja kunnan palveluiden piiriin. Kylänraitilla näkyy enemmän kulkijoita ja torilla on tapahtumaa. Juhannuksena voi mennä vaikka tansseihin…

Pelkät mökkiläisethän eivät kunnan palveluja ylläpidä ja näihin talkoihin tarvitaan ihan jokainen kuntalainenkin mukaan. Palveluja käyttämällä palvelut saadaan pitäjässä myös pysymään. Yrittäjämyönteinen asenne ja oman kylän yrittäjien palveluiden käyttäminen luovat ilmapiirin, johon uudenkin yrittäjän on hyvä tulla mukaan. Yrittäjämyönteisyys houkuttelee paikkakunnalle myös lisää yrittäjiä ja tätä kautta uusia työpaikkoja.

Näin kävi minulle, kun reilu vuosi sitten tulin Sauvoon apteekkariksi. Oma paikallinen yrittäjäjärjestö otti minut avoimin mielin toimintaan mukaan ja nyt olemmekin kokoontuneet säännöllisesti ja on mietitty toimenpiteitä ja tapahtumia, jotka edistävät yrittäjyyttä Sauvossa.

Sauvon Yrittäjät julkaisevat Sauvon Palveluopasta. Oppaaseen on kerätty laaja paketti kunnan palveluista, tapahtumista ja yrityksistä. Toiselta paikkakunnalta saapuvalle mökkiläiselle Palveluopas onkin ensiarvoisen tärkeä työkalu, kun hän tutustuu kunnan palvelutarjontaan. Mutta kyllä oppaassa on paljon tietoa myös oman kylän väelle. Muista lukea huhtikuun lopussa ilmestyvä Sauvon Palveluopas!

Henrietta Linde

Kirjoittaja on Sauvon Yrittäjien hallituksen

jäsen, ja apteekkari, Sauvon Apteekissa.