Koronavuodet kasvattivat omakotitalojen kysyntää

0

PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Kaksi koronavuotta sai ihmiset kiinnostumaan väljemmästä asumisesta, ja omakotitalojen kauppa pinkaisi kasvuun. Vuonna 2021 Suomessa tehtiin 17 800 omakotitalojen kauppaa, mikä on lähes 13 prosenttia enemmän kuin ennen pandemiaa, vuonna 2019. Parissa vuodessa omakotitalojen keskimääräinen hinta nousi lähes 11 prosenttia.  Melkein vastaava kaupan kasvu näkyy myös Varsinais-Suomen luvuissa. Omakotitalojen myyntimäärä kasvoi kahdessa vuodessa 9,7 prosenttia ja keskimääräinen hinta nousi 12,5 prosenttia.

Tiedot selviävät Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastosta. Tässä jutussa käytetyt luvut kuvaavat rakennettujen asuinpientalokiinteistöjen eli omakotitalojen kauppamääriä sekä keskimääräisiä hintoja. Kauppatilasto kattaa vain kiinteistöt, mukana ei ole asunto-osakkeita eikä vuokratonteilla olevia omakotitaloja.

Paimiossa vaisua kasvua

Paimiossa kasvu jäi maakunnan keskiarvoa heikommaksi, eikä kauppojen määrään tullut merkittävää muutosta. Viime vuonna Paimiossa tehtiin 74 omakotitalon kauppaa, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Samaan aikaan paimiolaisen omakotitalon keskimääräinen hinta nousi 3,8 prosenttia ja oli viime vuonna noin 193 000 euroa.

Omakotitalojen hinnoissa näkyy selviä eroja, kun niitä vertaillaan asemakaava-alueiden ja haja-asutusalueiden välillä. Paimiossa asemakaava-alueella oleva omakotitalo maksoi viime vuonna keskimäärin 210 000 euroa ja haja-asutusalueen talo 175 000 euroa. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 Paimion asemakaava-alueiden talokaupat lisääntyivät lähes 32 prosenttia ja haja-asutusalueiden kaupat vähenivät runsaat 38 prosenttia. Viime vuonna tilastoihin kirjautui 58 asemakaava-alueen kauppaa ja 16 kauppaa haja-asutusalueilta.

Sauvossa syöksyä ylöspäin

Sauvossa omakotitalokaupan kasvuprosentti suorastaan syöksyi ylöspäin. Vuodesta 2019 vuoteen 2021 kauppojen määrä kasvoi peräti 78,9 prosenttia ja myydyn omakotitalon keskimääräinen hintakin nousi 50 prosenttia. Tosin kauppojen määrä Sauvossa on sen verran pieni, että muutama iso kauppa voi heiluttaa keskihintaa rajusti ylöspäin.

Sauvon asemakaava-alueilla myyntien määrä peräti kaksinkertaistui parissa vuodessa ja haja-asutusalueillakin kasvua oli 55,6 prosenttia. Viime vuonna asemakaava-alueilta myytiin 20 omakotitaloa ja keskihinnaksi tuli runsaat 213 000 euroa. Sauvon haja-asutusalueilla kauppa syntyi 14 talosta ja keskihinnaksi muodostui runsaat 155 000 euroa.

Kaarinassa hinnat nousivat

Kaarinassa omakotitalojen kauppa polki tilastojen mukaan lähes paikallaan. Viime vuonna kauppoja oli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Saman jakson aikana omakotitalojen keskimääräinen myyntihinta kuitenkin nousi 14,7 prosenttia.

Viime vuonna Kaarinasta myytiin 176 omakotitaloa. Niistä 143 oli asemakaava-alueelta, jossa myydyn talon keskimääräiseksi hinnaksi tuli noin 296 000 euroa. Haja-asutusalueiden 33 taloa myytiin keskimäärin noin 235 000 eurolla. Kaarinassa omakotitalon keskihinta oli suunnilleen samalla tasolla kuin Turussa.

Suomen kalleimmat omakotitalot ovat pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä omakotitalosta sai viime vuonna pulittaa keskimäärin 510 000 euroa ja Espoossa lähes 600 000 euroa.