Nuorisovaltuusto huolissaan Paimion nuorison hyvinvoinnista – “Kaikki eivät edes tiedä, mikä on esimerkiksi seksuaalista häirintää ja mikä ei”

0
Peetu Pelkonen, Maija Taipale, Erika Järvinen ja Pinja Tranberg kuuluvat tämän vuoden Paimion Nuorisovaltuustoon. He ovat huolissaan muun muassa paimiolaisten nuorten kokemasta fyysisestä väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä.

Paimion Nuorisovaltuustossa ollaan huolissaan siitä, miten paljon paimiolaiset nuoret joutuvat kärsimään fyysisestä väkivallasta, kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

Vaikka suurin osa tapauksista sattuu sosiaalisessa mediassa ja koulun ulkopuolella, on heillä tietoa myös ikävistä tapauksista koulupäivien ajalta.

– Kyllä sitä tapahtuu myös koulussa. Varsinkin väkivalta on välillä ollut todella huolestuttavaa. Eräässäkin tilanteessa kaksi yläkouluikäistä oppilasta tappeli välitunnilla ja opettaja seurasi tilannetta vain vierestä puuttumatta siihen. Eikä kyse ole yksittäistapauksesta. Epäilemättä vastuu pelottaa, mutta se ei silti saisi olla selitys olla puuttumatta, sanovat Vistan koulun kahdeksatta luokkaa käyvät Pinja Tranberg ja Erika Järvinen.

He ovat kumpikin vuodelle 2022 valitun Nuorisovaltuuston jäseniä. Valtuuston ensisijaiseksi tavoitteeksi onkin kuluvalle vuodelle linjattu nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Tarkemmin sanottuna kyse on väkivallan ja seksuaalisen häirinnän vähentämisestä. Viesti halutaan välittää eritoten kouluihin, joissa aikuiset voivat puuttua näkemiinsä epäkohtiin.

– Se on kuitenkin heidän työtään, ja aikuisiin pitää voida luottaa, Järvinen muistuttaa.

”Opettajien hyvä tietää rajat”

Valtaosa kiusaamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä tapahtuu kuitenkin muualla kuin kouluissa. Silti koulu on hyvä paikka viestiä sekä nuorille että aikuisille siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Siksi Nuva haluaa jakaa tietoa ensisijaisesti siellä.

– Kaikki nuoret eivät edes tiedä, mikä on esimerkiksi seksuaalista häirintää ja mikä ei. Tietoisuutta pitää lisätä, jotta myös nuoret osaisivat paremmin kertoa kokeneensa häirintää, Paimion lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Maija Taipale muistuttaa.

– Ripustamme aiheisiin liittyviä julisteita sekä Vistan kouluun että Paimion lukioon, joissa on sekä tietoa seksuaalisesta häirinnästä että myös ohjeet, mitä häirintätilanteessa pitää tehdä. Se on hyvä alku, mutta toiveissamme olisi myös järjestää aiheesta tietoisku opettajille, sanoo Nuvan varapuheenjohtaja, lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Peetu Pelkonen .

Taipale nostaa esiin myös nuorten kokemukset siitä, miten opettaja on koskenut oppilaisiin oppitunnin aikana. Tahattomalta tuntuva käden olkapäälle laittaminen tai avustaminen kehoon koskemalla esimerkiksi liikuntatunnin aikana voi tuntua oppilaasta epämiellyttävältä, ja silloin ollaan jo väärillä urilla.

– Myös opettajien on hyvä tietää, missä raja menee. Opettajilla on aina valta-asema suhteessa oppilaaseen ja on hyvä muistaa, että vaikka joskus sellainen koskeminen on ollut tavallista, ajat muuttuvat.

”Ei yhtään ilmoitusta”

Keskustelu otetaan avosylin vastaan myös Vistan koulun opettajistossa, sillä heille asti tietoa häirinnästä tai epäsopivasta koskemisesta ei ole tullut.

– Oppilailta ei ole tullut koulun johdolle yhtään ilmoitusta epäsopivasta koskemisesta. Myöskään tällaisen keskustelun järjestämisestä ei ole tullut yhteydenottoa. Epäsopivaksi koetusta koskettelusta olisi tärkeää saada tietoa ja ilman muuta keskustelu on aina paikallaan, sanoo Vistan koulun rehtori Ari Nuorikkala .

Hän muistuttaa, että esimerkiksi seksuaalisen häirintä tapahtuu pääosin sosiaalisessa mediassa ja siksi koulun aikuistenkin on haastavaa olla ajan tasalla siitä, mitä viestisovelluksissa tapahtuu.

– Koulun henkilökunnalle ei seksuaalisesta häirinnästä ole tullut ilmoituksia. Meillä on tulossa kevään aikana koulutusta 8.-luokkalaisille aiheesta.

Tieto kotiin ja vanhemmille

Paimion lukiossa hätkähdytti viime vuonna julkaistu kouluterveyskysely, jonka vastausten perusteella yli 50 prosenttia ensimmäisen ja toisen vuosiluokan naispuoleisista opiskelijoista oli kokenut seksuaalista häirintää puhelimessa tai internetissä vuoden aikana.

Lukion rehtori Olli-Pekka Lehtonen on huolissaan tilanteesta, koska koulussa häirintä ei näy, ja keinot puuttua häirintään ovat silloin rajatummat.

– Tieto pitäisi saada kulkemaan ennen kaikkea koteihin ja vanhemmille. Haluan myös muistuttaa, että jos aiheesta on hankala puhua kotona, voi koulun henkilökunnalle tai opiskeluhuollon ammattihenkilöille aina kertoa kokemastaan.

Lehtonen lisää myös, että vaikka häirintää koettiin yleisesti puhelimessa tai internetissä, oli koulussakin häirintää kokenut neljä prosenttia vastaajista.

– Se tarkoittaa käytännössä 2–3 opiskelijaa, Lehtonen laskee.

Paimion lukiossa järjestetään ensi viikon torstaina Nuorten Exit ry:n luento kaikille lukiolaisille, jossa aiheena on seksuaalinen itsemääräämisoikeus, omat ja muiden rajat sekä seksuaalisen hyväksikäytön tunnistaminen ja avun saanti. Luennon aikana opiskelijat vastaavat osallistaviin kysymyksiin anonyymisti, ja vastausten perusteella opiskeluhuoltoryhmässä mietitään, tuleeko aiheen käsittelyä jatkaa jotenkin.