Rekrytori palaa Tuorlaan – “Nyt tätä ajatusta herätellään taas”

0
Kari Väinölä, Emilia Rossi ja Meeri Nuutinen toivovat, että keskustelut Tuorlan rekrytapahtumiin saapuvien työantajien kanssa johtaisivat sekä työssäoppimis- että oppisopimuspaikkoihin.

Piikkiö, Paimio

Kahden pandemiavuoden jälkeen on toiveita herättävää, että Ammattiopisto Livian Tuorlan toimipisteessä päästään ensi viikolla järjestämään perinteinen rekrytapahtuma, jossa työnantajat voivat kohdata tulevaisuuden ammattilaiset kasvotusten. Idea ei toki ole uusi, sillä vastaavan tyyppisiä rekrypäiviä on Tuorlassa järjestetty myös ennen pandemia-aikaa, mutta nyt ilmassa on selvästi uudenlaista jännitystä ja innostusta.

Käytännön töissä kasvokkain tapaaminen ja molemminpuolinen tutustuminen ovat ensiarvoisen tärkeitä.

– Totta kai ensisijaisesti toivoo, että tapahtumassa pääsisi kartoittamaan mahdollisimman monipuolisesti tämän seudun työtarjontaa. Haen ensisijaisesti työssäoppimispaikkaa kesäksi, sanoo Livian Paimion toimipiseessä eläintenhoidon ammattitutkintoa suorittava Emilia Rossi .

Tuorlassa maatalousalan perustutkintoa suorittava Meeri Nuutinen on Rossin kanssa samoilla linjoilla. Ensisijainen toive on päästä keskustelemaan erilaisten työnantajavaihtoehtojen kanssa, ja toinen toive on, että keskustelujen pohjalta hän löytäisi loppukesäksi ja syksyksi työssäoppimispaikan. Usko alan tulevaisuuteen on vahva, ja se on vahvistunut entisestään viime vuosina ja viikkoina.

– Ihmisten arvostus kotimaista ja eettisesti tuotettua ruokaa kohtaan on noussut korona-aikana selvästi. Myös ymmärrys siitä, että meillä on oltava kotimaista ruuantuotantoa jatkossakin on lisääntynyt huomattavasti. Se luo uskoa siihen, että töitä kyllä maatalouden parissa riittää jatkossakin, Nuutinen miettii.

Kaksi rekrypäivää


Tuorlan rekrytapahtumat on jaettu kahteen rungoltaan melko samanlaiseen päivään, joista ensimmäinen on ensi viikon torstaina ja jälkimmäinen sitä seuraavan viikon tiistaina. Kummankin päivän aamupäivänä eri alojen ammattilaiset ovat kertomassa oman alansa töistä, ja iltapäivällä vuorossa on vapaamuotoisempi rekrytori, jossa opiskelijat pääsevät tapaamaan työnantajia.

Torstaina pelin avaavat maatalous ja eläintenhoitoala, ja seuraavana tiistaina puolestaan vuorossa on puutarha-ala. Torstain tapahtumaan osallistuu noin sata ja sitä seuraavan tiistain tapahtumaan noin 60 opiskelijaa.

– Tuorlassa on järjestetty vähän vastaavanlaisia päiviä jo ennen korona-aikaa, mutta ei nyt aivan muutamaan vuoteen. Nyt tätä ajatusta herätellään taas, koska sekä maatalouspuolella että puutarhapuolella on huutava pula työntekijöistä. Meidän tehtävämme on tietysti yhdistää tulevat ammattilaiset ja työnantajat, ja siihen tarkoitukseen tällainen konkreettinen esittely- ja rekrypäivä on hyvä, miettii yrittäjyyden lehtori Jaakko Kuusvuori , joka opettaa maatalousalan opiskelijoita Tuorlassa.

Monipuolisia työtehtäviä


Kuusvuori sanoo, että työkenttä esimerkiksi maatalouden ja puutarhanhoidon parissa on muuttunut viime vuosina nopealla tahdilla. Tilakoot ja työnantaja-yritykset ovat kasvaneet, jonka myötä yksi työllistäjä voi tarjota opiskelijalle tai valmistuneelle monenlaisia työtehtäviä.

– Se on merkittävä muutos, että nyt esimerkiksi tällaiseen rekrypäivään osallistuvat työnantajat ovat useimmiten osakeyhtiöitä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi ehtona mukaanpääsylle. Tilaa on ja kaikki ovat tervetulleita, Kuusvuori lupaa.

Tällä hetkellä ensi viikon rekrytorille on ilmoittautunut noin 20 työnantajaa ja sitä seuraavan viikon tiistaille noin 15. Puutarha-alaa aikuisopiskelijana opiskeleva Kari Väinölä toivoo, että rekrytorin kautta löytyisi työnantaja, joka pystyisi tarjoamaan monipuolisen työnkuvan.

– Totta kai sitä toivoo, että koska koulussa on opiskellut puutarha-alaa monipuolisesti, pääsisi niitä taitoja hyödyntämään mahdollisimman hyvin myös työelämässä. Mielenkiinnolla odottaa, että pääsee keskustelemaan eri työnantajien kanssa, hän sanoo.​