Sauvo päättämässä Ukraina-määrärahasta

0
Sauvolle syntyy sinne tulleiden ukrainalaisten palvelujen järjestämisestä merkittävästi kuluja. Opetuksen järjestäminen on kunnan velvollisuus.

SAUVO

Sauvon kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 100 000 euron suuruista lisämäärärahaa kunnanhallituksen kuluvan vuoden käyttömenoihin.

Rahasumma on tarkoitus kohdentaa ukrainalaisista pakolaisista Sauvon kunnalle aiheutuvien kulujen kattamiseen. Kuluja aiheutuu palvelujen – muun muassa opetuksen ja varhaiskasvatuksen – järjestämisestä sotaa paenneille Ukrainan kansalaisille.

Lisämäärärahaesityksestä päättäessään Sauvon kunnanhallitus oli yksimielinen.

Virallinen

 

vastaanottokunta

Sauvossa on käynyt ilmi, ettei kunnalla ei ole sopimusta pakolaisten vastaanottamisesta. Koska kunnalla ei ole sopimusta turvapaikan saaneiden pakolaisten kuntaan osoittamisesta, ei kunnalla ole mahdollisuutta hakea valtiolta korvausta kotouttamis-, tulkkaus- ym. kuluihin.

Kotoutumislain mukaan kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman ja tehnyt siihen liittyvän sopimuksen ELY-keskuksen kanssa.

Tätä taustaa vasten Sauvon kunnanhallitus hyväksyi maanantaina Sauvon kunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen välisen sopimuksen ”kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä”. Samalla kunnanhallitus päätti aloittaa kotouttamisohjelman laatimisen maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Ohjelma voidaan laatia yhdessä seudun kuntien kanssa.

Vapaaehtois- ja avustustyötä Sauvossa koordinoi Suomen punaisen ristin Sauvo-Karunan osasto.

Lahjoitusten keräys tapahtuu Sauvon Seuralassa, jonka aukioloajoista ja tarvittavista lahjoituksista tiedotetaan SPR:n Facebook-sivulla.

SPR:n lisäksi monet muut sauvolaiset yhdistykset, yrittäjät ja vapaaehtoiset ovat tehneet paljon töitä Sauvoon tulleiden ukrainalaisten auttamiseksi.