Sauvon strategiasta kysytään kuntalaisiltakin

0
Kesäinen aihekuva Timperin alueelta. Strategiassa myös kuntalaiset pääsevät kertomaan millaista kehitystä he kotikuntaan toivovat.

SAUVO

Sauvon kunnanhallitus on lähettänyt Sauvon strategia 2030 -luonnosversion lausuntokierrokselle lautakuntiin. Samalla päätettiin, että kunta järjestää kevään kuluessa avoimen kuntalaistilaisuuden Sauvon kunnan tulevaisuudesta. Tilaisuuden päivämäärä tarkentuu lähiaikoina.

Sauvon kunnanhallitus päätti myös, että kunta kerää kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja muiden sidosryhmien mielipiteitä strategialuonnoksesta kyselylomakkeella. Kysely on avoinna kunnan nettisivuilla 1.4.-14.4.2022 välisen ajan.

Luonnos Sauvon lähivuosien kuntastrategiaksi nojaa kolmeen strategiseen muutoshankkeeseen. Kyseiset muutoksen peruspilarit on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle: Sujuva Sauvo , Viestinnällä vetovoimaa ja Kasvun mahdollistajat .

Sujuva Sauvo -osa-alueella tähdätään palvelullisesti sujuviin, moderneihin toimintatapoihin ja digitalisoinnin kehittämiseen.

Viestinnän saralla haetaan vetovoimaa siten, että pyritään aktiivisesti – ja pitkälti viestinnän keinoin – tuomaan Sauvo esille ”modernina, idyllisenä maaseutukuntana”. Samalla tähdätään Sauvon tunnettavuuteen ja kasvuun sekä vahvistetaan matkailun vetovoimaa.

Kasvun mahdollistajat -segmentillä tähdätään kiinnostavien asuntoalueiden rakentamiseen Sauvoon ja erityyppisten asumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tällä lohkolla huomioidaan myös ympäristön estetiikka sekä tehdään infran korjauskartoitus ja toteutussuunnitelma.

Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava kuntastrategia, joka tarkistetaan kerran valtuustokaudessa.