Sauvossa pian sata sotaa Ukrainasta paennutta – Paimiossakin useita kymmeniä

0
Peimarin alueelle on saapunut jo nyt noin sata Ukrainasta sotaa paennutta. Määrän ennustetaan nousevan useilla kymmenillä tulevan viikonlopun aikana.

Paimio, Sauvo

Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius kertoo, että tulevan viikonlopun jälkeen kuntaan on saapunut jo noin sata Ukrainasta sotaa paennutta henkilöä. Lähes kaikilla heistä on aiempi kontakti sauvolaisiin yrittäjiin.

– Toistaiseksi ainakin tulijoiden joukossa on ollut vain pääasiassa sellaisia, joilla on jo kontaktit olemassa tänne aiempien kesien sesonkitöiden kautta. Toki mukana on myös paljon kouluikäisiä lapsia, joille voidaan järjestää opetusta jo ensi viikosta alkaen, Simelius kertoo.

Opetuksen järjestämisen kanssa onkin kiire, sillä Suomen lainsäädäntö on melko tiukka siinä tilanteessa, kun opetusikäinen lapsi muuttaa kuntaan. Tällöin kunnalla on kolme vuorokautta aikaa järjestää lapselle koulupaikka.

Sauvossa Ukrainasta tulleet lapset ja nuoret menevät niin sanottuun valmentavaan opetukseen, joka järjestetään Sauvon koulukeskuksessa.

– Meillä on nyt yksi luokka valmiina käynnistettäväksi, ja jos tarve kasvaa, selvitellään lisäresursseja sen mukaan, Simelius selventää.

Parantolasta ratkaisu Paimiossa?

Paimioon Ukrainasta on toistaiseksi saapunut muutamia kymmeniä ihmisiä, joille on löytynyt majoitustilat pääosin paikallisilta marjatiloilta. Yksi viisihenkinen perhe on majoitettu myös Paimion Palvelukeskussäätiön toimesta Ehtookonnun rivitaloalueelle Vistalle kustannuksitta kolmen kuukauden ajaksi.

Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki kertoo myös, että keskustelut lisämajoitustilan saamisesta sekä Paimion Parantolasta että Paimion vanhainkodista ovat melko pitkällä.

– Sitä kautta kapasiteettia saataisiin hyvinkin merkittävästi lisää. On kuitenkin todennäköistä, että nyt maahan ja Paimioon on ehtinyt vasta pieni osa siitä ukrainalaisväestöstä, joka tänne lopulta tulee.

Kun ihmisiä saapuu nopealla tahdilla eri majoituspaikkoihin eri kuntiin, korostuu tiedonkeruun merkitys. Mitä nopeammin maahan saapuvilta saadaan tarvittavat perustiedot kerättyä, sitä nopeammin voidaan myös majoitus-, varhaiskasvatus- ja opetuspaikkoja järjestää.

Kunnat keräävät saapuvista tietoja, mutta tiedot pitää myös toimittaa maahanmuuttovirastoon ja mikäli maahan saapuva henkilö hakee tilapäistä suojelua, hoitaa poliisi sellaisten hakemusten käsittelyä myöntääkseen oleskeluluvan saapuneille.

Päivähoito pullonkaulana

Koululaisia suuremman haasteen luovat varhaiskasvatusikäiset. Esimerkiksi tiukat säädökset liittyen siihen, montako lasta yhdellä varhaishoidon ammattilaisella voi olla hoidettavanaan, aiheuttavat haasteita päivähoitopaikkojen järjestämisessä.

– Se on tällä hetkellä se pullonkaula, johon toivomme tukea selkeämpää ohjeistusta ylemmältä taholta. Vaikka se ei ole Sauvossa mitenkään uutta, että kuntaan saapuu jopa useita satoja ihmisiä kesäkaudeksi töihin, on nyt tilanne vähän eri. Mukana on myös paljon lapsia, joille on järjestettävä asianmukaiset koulu- ja päivähoitopaikat, Simelius muistuttaa.

Sata uutta kuntalaista on iso määrä Sauvon kokoisella paikkakunnalla, ja jos määrä kevään aikana vielä moninkertaistuu, on selvää, että jossain vaiheessa tarvitaan myös valtion tukea.

– Nyt tilanne on vielä hyvin hallinnassa, koska pääosin Ukrainasta tulevat pääsevät majoittumaan samoille marjatiloille, joissa he ovat olleet aiempina kesinä töissä. Jos kuitenkin Sauvoon alkaa tulla paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole aiempaa kontaktia täällä, ohjataan heidät hakemaan turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua, jolloin he saavat majoituksen ja ammattilaisten tarjoamaa tukea vastaanottokeskuksesta, Simelius kertaa.