Hepojoentielle lupaillaan uutta pintaa – moottoritielle sitä tulee jo

0
Asfaltointikolonna sauhusi eilen torstaina Ykköstiellä Paimion ja Kaarinan rajan tuntumassa.

KAARINA, PAIMIO, SAUVO

Maanteiden päällystystyöt ovat taas käynnistymässä, mutta niitä varjostaa epävarmuus. Vaikka Varsinais-Suomen alueella rahaa teiden päällystämiseen on vähän viimevuotista enemmän, yhteensä noin 21 miljoonaa, niin sillä saadaan tehtyä aiempaa vähemmän. Tämä johtuu öljytuotteiden, kuten asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan noususta, minkä arvioidaan nostavan päällystystöiden kustannuksia peräti 30 prosentilla.

Tämä tarkoittaa sitä, että vielä ei ole voitu lyödä pitävästi lukkoon sitä, miten paljon päällystetöitä ylipäätään voidaan tehdä. Kustannustasoa seurataan, ja kohteita voidaan sekä karsia että myös lisätä, jos tilanne sallii.

Peimarin alueella uutta pintaa on valtion hallinnoimille teille luvassa vain Kaarinaan. Elyn päällystysohjelman mukaan uutta asfalttia vedetään varmasti vain vilkkaasti liikennöidylle moottoritieosuudelle, joka ulottuu Tammisillasta yli Hepojokilaakson aina Pukkilan alueelle. Työt ovat jo käynnissä.

Jonkin verran päällystyskohteita on suunniteltu myös alemmalle tieverkolle, jota alkuvuoden 2022 vaihtelevat lämpötilat vaurioittivat edellistä pakkastalvea enemmän. Mahdollisiksi päällystyskohteiksi on nostettu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella jo useita vuosia huonossa kunnossa ollut Hepojoentie. Jos päällystysrahat riittävät, sinne vedetään nyt uutta pintaa kilometritolkulla. Suunnitelman mukaan asfalttipintaa uusitaan Piikkiön keskustan kiertoliittymästä lähtien ohi vanhan Hepojoen koulun ja Veikkarin suuntaan vajaat pari kilometriä.

Päällystysohjelman kohdelistauksissa epävarmoina päällystyskohteina ovat myös Hadvalantien kiertoliittymä, sekä siitä lähtevä väylä Makarlantieltä Ohikulkutielle, sekä valtatien 110- ylittävä tieosuus ja Toivonlinnantien alkupää Heernummentielle asti.

Päällystystöitä saattaa olla tulossa näiden lisäksi vielä myös Harvaluodontien alkupäähän, ja onpa Elyn päällystystyölistalle nostettu myös osa Hadvalantietä.

Kaarinassa pintaa saatetaan uusia myös Kaarinantiellä eli maantiellä 180 ja 2200 välillä Veitenmäki- Kausela.

Yötöitä ja tiemerkintöjä

Liikenteellisesti vilkkaimmat kohteet päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötyön tarve harkitaan kuitenkin tarkkaan, sillä yöaikaan tehtävien päällystystöiden kustannukset ovat tavallista korkeammat ja niihin sisältyy aina myös suurempi työturvallisuusriski. Päällystystöiden liikennehaittoja vähennetään myös välttämällä töiden tekemistä ruuhka-aikoina muilla vilkkailla teillä.

Tiemerkintöjä tehdään liikenteen seassa, joten autoilijoiden kannattaa muistaa riittävät turvaetäisyydet tiemerkintäautoja ja -työmaita ohittaessa. Ylipäätään sekä Väylävirasto että Ely muistuttavat, että tietyömaiden nopeusrajoitukset ja poikkeukselliset liikennejärjestelyt voivat aiheuttaa haittaa, mutta niissä tehdään liikenneturvallisuutta parantavia töitä. Niinpä tielläliikkujien on muistettava kärsivällisyys, kevyt kaasujalka ja muistettava turvata tietyömailla työskentelevien turvallisuus.

FAKTA

Vilkkaimpia pääteitä päällystetään Varsinais-Suomessa tänä vuonna yhteensä noin 70 kilometriä, keskivilkkaita teitä noin 50 ja vähäliikenteisempiä teitä runsas sata kilometriä.

Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 27 km.

Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella.

Rahaa päällystystöihin on käytettävissä 21 miljoonaa euroa. Se, mihin raha riittää, riippuu kustannustasosta. Nyt tehty päällystyssuunnitelma on osin siis epävarma.