KTO palkitsee pandemia-kuormituksesta hyvin selviytyneen henkilöstönsä

0

PAIMIO

Paimiossa tukikohtaansa pitävä KTO eli Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus on päättänyt palkita henkilöstönsä, joka on poikkeuksellisista pandemia-olosuhteista huolimatta kyennyt pitämään kehitysvammaisten palvelut hyvällä tasolla. Samalla KTO:n talouskin on pysynyt tasapainossa.

Osaamiskeskusta hallinnoivan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin hallitus pitää tärkeänä palkita työntekijöitä poikkeuksellisen ajan toiminnasta sekä lisäämällä hyvinvoinnin tukemista että maksamalla henkilöstölle kertapalkkio.

Hallitus on ensinnäkin päättänyt, että henkilöstölle maksetaan kertakorvaus, jonka maksimimäärä on 250 euroa per työntekijä.

Kertakorvaukseen ovat oikeutettuja kaikki työ/virkasuhteessa olevat henkilöt, jotka ovat olleet työssä KTO:lla 1.5.2021-30.4.2022 välisenä aikana yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta ja joiden työ/virkasuhde on voimassa 30. huhtikuuta 2022.

Lisäksi hallitus on päättänyt, että henkilöstön ePassi-etua korotetaan 50 eurolla. Korotuksen jälkeen vuoden 2022 ePassi-etu on 150 euroa.

Korotus maksetaan kaikille, joiden työ-/virkasuhde on voimassa 30.4.2022 ja joilla on oikeus ePassi-etuun.

Kaiken kaikkiaan palkitsemisten kustannusvaikutus on KTO:lle noin 225 000 euroa.

Valtakunnallinen Covid 19-pandemia on pitkittyessään edellyttänyt KTO:n henkilöstöä toimimaan poikkeuksellisissa olosuhteissa ja joustamaan useilla tavoilla.

Yksiköissä on työskennelty Covid-19 altistuneiden ja sairastuneiden kanssa, joten myös työntekijöitä on altistunut ja sairastunut. Samalla on jouduttu luomaan uusia työtapoja palvelujen ylläpitämiseksi.

Osa työntekijäistä on siirtynyt etätyöhön, jolloin työyhteisön tuki on ollut aiempaa vähäisempää, johtuen lähikontaktien puuttumisesta. Myös maakunnassa sijaitsevat yksiköt ovat olleet pitkälti etäyhteyksien varassa.