Opetus- ja kulttuuriministeriö vaatii Liviaa palauttamaan 266 000 euroa

0
Valtion omaisuutta on huutokaupattu muun muassa Ammattiopisto Livian maatalousalan yksikössä, joka sijaitsee Piikkiön Tuorlassa.

PAIMIO-KAARINA

Liviaa hallinnoiva Peimarin koulutuskuntayhtymä on vuodesta 2005 lähtien myynyt – muun muassa huutokaupoilla – erilaista tarpeettomaksi käynyttä valtiolta vastikkeetta saatua omaisuutta. Myynnistä on kertynyt tuloja parinsadan tuhannen euron verran

Laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta edellytetään, että ”valtion korvauksetta luovuttaman omaisuuden” suhteen tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallitus ilmoitti vuoden 2019 joulukuussa ministeriölle kyseisen omaisuuden myynnistä saadut myyntituotot. Samalla kuntayhtymä esitti, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei vaatisi luovutussopimukseen perustuvaa palautusta kyseisten tulojen osalta, vaan myöntäisi luvan niiden käyttämiseen rahoituksena taloussuunnitelman mukaisiin kalatalous- ja ympäristöopiston investointihankkeisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on hylännyt Peimarin koulutuskuntayhtymän hakemuksen ja vaatii koulutuskuntayhtymään palauttamaan myydyn irtaimiston myyntituotot korkoineen ajalta 13.9.2005-4.11.2019. Kyseessä on 266 000 euron suuruinen rahasumma.

Kuntayhtymän hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina 19. huhtikuuta.

Yhtymähallitus päätti kuntayhtymän johtajan esityksen mukaisesti, että yhtymähallitus tekee oikaisuvaatimuksen koskien opetus- ja kulttuuriministeriön takaisinperintäpäätöstä.

Kuntayhtymän johdossa katsotaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hylkäävä päätös perusteluineen on kohtuuton ja että siihen tulee saada oikaisu.