Paimion historiateoshanke ainakin hetkeksi jäihin

0

PAIMIO

Hintavaksi moitittu Paimion historiateos -hanke on päätetty laittaa ainakin joksikin aikaa jäihin. Tällä hetkellä näyttää ilmeiseltä, ettei mahdollinen Paimion historia ehdi valmistua vuonna 2025, jolloin Paimio pitäjänä juhlii 700-vuotista taivaltaan.

Paimion kaupunginhallitus päätti viime keskiviikon kokouksessaan, että Paimion historia -teoksen valmistamisesta päättäminen siirretään vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteyteen.

Samalla päätettiin, että hankintapäätös Paimion historiateoksen laadinnasta Oy Sigillum Ab:lta perutaan.

Paimion kaupunginhallitus valitsi Sigillumin Paimion historia -teoksen laatijaksi 19. tammikuuta yksimielisesti sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto sitoutuu kyseisen teoksen toteuttamiseen. Näin ei kuitenkaan käynyt. Helmikuun 9. päivänä koolla ollut kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Paimion kaupunginvaltuusto kokoontui 7. maaliskuuta iltakouluun, jossa käsiteltiin Paimion historiateoksen valmistamista. Kaupungin edustajien lisäksi hankkeen suunnittelua ja historiateoksen valmisteluprosessia olivat valtuutetuille esittelemässä Oy Sigillum Ab:n edustajat.

Iltakoulun aikana käydyssä keskustelussa kävi ilmi, että tavoiteaikataulu (juhlavuosi 2025) on ilmeisen kireä. Iltakoulun aikana esitettiin myös toiveita, että hankkeen kokonaiskustannukset ja laadittavan teoksen sisältörakenne suunniteltaisiin tarkemmin.

Paimion kaupunginhallituksen viime keskiviikon kokouksessa Terhi Reponen (kesk.) ehdotti, että historiateos asia viedään jo kevätpuolella valtuuston päätettäväksi. Reposen ehdotus raukesi kuitenkin kannattamattomana.

Kaupunginhallituksen viime keskiviikkona päättämät asiat viedään kaupunginvaltuustolle joka tapauksessa tiedoksi.

Keskustalla olisi intoa


Paimion puoluekartalla keskusta on ajanut voimakkaasti historiateoksen toteuttamista alkuperäisellä aikataululla eli siten, että teos olisi valmistunut Paimion 700-vuotisjuhliin, joita vietetään vuonna 2025.

Keskustan intoa ovat toppuutelleet voimakkaimmin perussuomalaiset, SDP ja kokoomus.

Keskustan Paimion kuntayhdistys piti vuosikokouksensa viime maanantaina julkaisten sen yhteydessä kannanoton Paimion historiateoksen tekemiseksi otsikolla ”Paimio ansaitsee uuden historiateoksen”.

– Paimion Keskusta kannattaa kirjan toteuttamista mahdollisimman pian. Sen aika on nyt, kannanotossa todetaan.

Yhdistys muistuttaa, että edellisen historiateoksen julkaisemisesta on jo yli 60 vuotta.

– Kyse ei ole rahasta, vaan arvoista ja arvostuksesta. Tarvittava raha löytyy, mikäli ymmärtää kyseisen teoksen arvon nyt ja etenkin tuleville sukupolville, jatkaa yhdistys kannanotossaan.

– Viimeinen sata vuotta Paimion historiasta käytännössä uupuu. Se on ollut melkoinen menestystarina, joka ansaitsee oman kunnolla laaditun kirjan. Historiateos oikeellisuustarkastuksineen toimisi myös kouluissa oppimateriaalina ja avaisi paimiolaisnuorille uuden näkökulman oman asuinpaikkansa historiaan.

Kirjan tekemistä ei Keskustan Paimion kuntayhdistyksen mielestä pitäisi viivytellä senkään vuoksi, että ”sota-ajan kokeneet ihmiset poistuvat keskuudestamme lähivuosina, ja tiedon keräämisellä ja muistojen tarkastamisella on jo kiire”.

– Paimio on profiloitunut sivistyneenä ja sivistystä ymmärtävänä kuntana. Sivistykseen kuuluu, että tietää ja tiedostaa menneisyyden, jotta voi myös katsoa reilusti eteenpäin.