Paimion vyörymäalue ennallistetaan

0
Paimion Tammisillassa maa vyöryi syyskuun alussa 2021 siinä määrin, että tie jouduttiin sulkemaan liikenteeltä ja tien vieressä sijainnut heinälato siirtyi useita kymmeniä metrejä maan mukana.

PAIMIO Paimion Tammisillassa syyskuun alussa tapahtuneen maanvyörymän alueella on aloitettu ennallistamistyöt. Töiden aloittamista on viivästyttänyt paitsi runsasluminen talvi myös se, että maa-aineksen asettuminen aloilleen kesti paljon odotettua pitempään.

Ennen maaperän asettumista ennallistamistöitä ei voitu aloittaa työturvallisuussyistä.

Vyörymäalue on noin 50 metriä leveä ja 150 metriä pitkä. Vyörymän syynä oli kovalle maalle pengerretty maa-aines, joka vettyessään elokuun runsaiden sateiden aikana sortui kiilamaisen savikerroksen päälle ja aiheutti maanvyöryn.

Ennallistamistyöt paikantuvat pääosin Isotalontien jatkeelle. Alueella ollut lato puretaan ja vyörymässä kohonnut peltoalue metsitetään.

Tämänhetkinen arvio on, että ennallistamistyöt valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä.

Ennallistamistöihin liittyy Paimion kaupungin vesiputken korjaaminen. Sekin työ on jo päästy aloittamaan. Sekä Isotalontien jatke että kaupungin vesiputki rakennetaan alueelle uudelleen.

Maanvyörymä tapahtui syyskuun ensimmäisen ja toisen päivän välisenä yönä. Maamassa lähti liikkeelle NCC:n kiviainesalueen reunalta katkaisten sekä Isotalontien jatkeen tielle 110 että Paimion kaupungin vesiputken. Vyörymä nosti myös vieressä olevan pellon pintaa aaltomaisesti.

Tämän artikkelin tiedot perustuvat NCC:n ennen pääsiäistä julkistamaan tiedotteeseen.

NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa toimialoinaan kiinteistökehitys, rakennus- ja infrastruktuurihankkeet sekä asfaltin ja kiviainesten tuotanto.