Paimiossa kuusi valtuustoaloitetta – niistä puolet ryhmä Mäkiseltä

0
Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki totesi olevansa aika tyytyväinen siihen, miten Paimiossa käsitellään valtuustoaloitteita. ”Se kestää vertailun”, hän sanoi. Kyseessä oli kaupunginjohtajan vastaus Martti Mäkisen kritiikkiin, jonka mukaan ”Paimiossa voi mennä läpi vain joku puistonpenkki-aloite”.

PAIMIO

Paimion kaupunginvaltuuston viime keskiviikon kokouksessa jätettiin peräti kuusi valtuustoaloitetta.

Kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä aloitteena – jonka toi julki kokoomuksen Timo Mäkelä – oli kaupunkiviihtyisyyden lisäämiseen ja Paimion yleisilmeen kohentamiseen tähtäävä aloite.

Kyseinen valtuustoaloite on valmisteltu yhteistyössä Paimion Yrittäjät ry:n kanssa.

Aloitetta pohjustaessaan Mäkelä totesi, että ”Paimion yleisilme ei ole enää pelkästään kukoistava, vaan ennemminkin monelta osin ankea”.

– Haluaisimme olla näkemässä, kaupungissamme pitkäjänteistä ja jatkuvaa suunnitelmaa viihtyvyyden lisäämiseksi.

Aloitteessa ehdotetaan, että Paimioon perustetaan kaupunki-ilmeen työryhmä, ”joka koostuu henkilöistä tekniset- ja ympäristöpalvelut toimialalta, markkinointityöryhmästä, päättäjistä sekä yhdistysten ja järjestöjen – muun muassa Paimio-seura, Paimion Yrittäjät, Eläkejärjestöt, Paimionjoki-yhdistys, Omakotiyhdistys ja nuorisovaltuusto – jäsenistä”.

Työryhmä ideoisi suunnitelmaa, jonka pohjalta hanketta valmisteltaisiin. Pyrittäisiin hakemaan hankerahoitusta, jolla voitaisiin kattaa hankkeen kustannuksia,

Suunnitelma tehtäisiin pitkällä tähtäimellä ja pilkottuna esimerkiksi 5-10 vuodeksi.

Kaupunki-ilmeen työryhmä jäisi pysyväksi toimijaksi ideoimaan tulevaa ja tarkastelemaan Paimiota nimenomaan viihtyvyyden näkökulmasta.

Lisää roskiksiaVasemmistoliiton valtuustoryhmä toivoo aloitteessaan lisää roskiksia ja ”määräaikaista kokeilua koirankakkapussi-automaateista”.

Ryhmä toivoo, että kaupunkilaisille järjestetään verkkokysely, jolloin vastaajat voisivat vaikuttaa uusien roskisten ja koirankakkapussiautomaattien sijainteihin.

– Roska-astioiden paikat merkittäisiin Paimion karttapalveluun, sanoi aloitteen muille valtuutetuille esitellyt Lauri Simola (vas.).

Paimion Kokoomuksen valtuustoryhmä esitti aloitteessaan, että ”nuorisovaltuustolle myönnetään suora aloiteoikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin”.

Yhden valtuutetun Ryhmä Mäkinen esitti valtuustoaloitteessaan, että ”vanhat – tai tarpeen niin vaatiessa uudetkin – vanhainkodit on saatava takaisin ja toimimaan kunnan kustannuksella vanhusten hyvinvointia ajatellen”.

Lisäksi ryhmä Mäkinen teki valtuustoaloitteen otsikolla ”minne unohtuu kulttuuri Paimiossa”.

– Paimion tulee myös edesauttaa korkeamman sivistyksen rientoja kuin vain edistää jotain hikistä riehumista, sanoi ryhmän puheenjohtaja Martti Mäkinen ja esitti – joko vakavissaan tai ei – uuden musiikki- ja kulttuuritalon suunnittelemista ja toteuttamista Paimioon.

Kolmantena aloitteenaan valtuustoryhmä Mäkinen ehdotti, että Paimioon muodostetaan heti työryhmä, joka laatisi suunnitelmat, joilla Paimion kaupungin velkaa voidaan lyhentää noin kahden miljoonan euron verran.