Piikkiön seurakunnan uudehko maalämpöjärjestelmä joudutaan peruskorjaamaan miltei kokonaisuudessaan

0
Piikkiön molemmat seurakuntatalot - joista kuvassa uudempi - sekä Piikkiön kirkko kuuluvat maalämmön piiriin.

KAARINA

Piikkiön seurakunnan maalämpöongelma oli yksi keskeisistä asiakohdista ja puheenaiheista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkoneuvoston kokouksessa viime viikon torstaina.

Piikkiön kirkon ja seurakuntatalojen vuonna 2008 toteutettu maalämpöjärjestelmä joudutaan peruskorjaamaan mittavalla rahasummalla. Uusimisen kustannusarvio on peräti 460 000 euroa.

Tiettävästi maalämpöratkaisu on ollut murheenkryyni jo viime vuosikymmenellä. Muun muassa siitä syystä, että maalämpökaivot sijoitettiin liian lähelle toisiaan.

Hankkeen vuonna 2008 toteuttanut yritys on lopettanut toimintansa. Piikkiöläisten kannalta onni onnettomuudessa on, että rahoitusvastuu ei lankea yksin Piikkiön seurakunnalle, vaan yhteiselle, laajan väestöpohjan omaavalle seurakuntayhtymälle.

Tarjoukset uudesta maalämpöjärjestelmästä tulivat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään eilen maanantaina. Urakka pyritään aloittamaan kesän aikana niin, että lokakuussa olisi valmista.

Toinen hyvä puoli ikävässä asiassa on, että Piikkiön seurakunnan toimintaan maalämpöjärjestelmän uusimisella ei luultavasti ole juurikaan vaikutusta.

Uudet maalämpökaivot sijoitetaan nurmialueelle, joten rakennusten sisätilat ja piha-alueet pysyvät käytössä entiseen malliin.

Kolmesta pumpusta vain yksi toimii


Kyseiset rakennukset – Piikkiön kirkko sekä uusi ja vanha seurakuntatalo – siirrettiin maalämpöön ennen kuin Piikkiön seurakunta liittyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään.

Jo syksyllä 2018 – jolloin maalämpöjärjestelmä oli vain kymmenen vuotta vanha – havaittiin maalämpökaivojen ympärillä voimakasta maan vajoamista. Tällä hetkellä Piikkiön seurakunnan kolmesta maalämpöpumpusta on toimintakunnossa vain yksi

Järjestelmän toiminnassa on ollut suuria haasteita takuuajan päättymisestä lähtien, ja viime vuosina tilanne on vain pahentunut, seurakuntayhtymästä kerrotaan.

Järjestelmän uusimisen johdosta seurakuntayhtymä joutuu lisäämään kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan jo mainitun 460 000 euron suuruisen määrärahan maalämpöjärjestelmän peruskorjausta varten.

Uusissa suunnitelmissa energiakaivoja porataan kuusi kappaletta lisää. Kaivot tulevat olemaan syvyydeltään 340 metriä.

Hatusta vedetyt suunnitelmat?


Seurakuntayhtymän kiinteistöjohtajan Seppo Kosolan mukaan vuonna 2008 toteutetussa maalämpöurakassa ei noudatettu tehtyjä suunnitelmia, vaan todennäköisesti hanke toteutettiin urakoitsijan oman esityksen ja suunnitelman mukaan.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan erillisiä maalämpökaivoja piti olla kaikkiaan 15 kappaletta, mutta todellisuudessa kaivot toteutettiin kuuden kaivon ryhmissä, joissa jokaisessa oli kolme porausreikää. Tässä ratkaisussa poratut kaivot olivat liian lähekkäin toisiaan, jonka seurauksena kaivokenttä on jäähtynyt.

Lisäksi varaosien saatavuudessa on ollut suuria haasteita.

Vajoamisen estämiseksi kaikki kaivot korjattiin kesällä 2019. Korjaus maksoi 50 000 euroa.

Tämänhetkisen tietämyksen mukaan järjestelmään vuonna 2008 toteutetut ratkaisut katsotaan virheellisiksi. Siitä syystä järjestelmä katsotaan välttämättömäksi uusia kokonaan.

Kun tarjoukset on saatu, tuodaan urakoitsijan valinta erikseen kirkkoneuvoston päätettäväksi.

Koska maalämpöjärjestelmä ei ole toiminut, on varalämmönlähteenä ollut sähkö. Niinpä Piikkiön seurakunnan sähkönkulutus on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana.

Maalämpöjärjestelmän uusimisen takaisinmaksuarvio on noin 10 vuotta. Koska sähköenergian hintaan kohdistuu korotuspaineita, voi takaisinmaksuaika muuttua lyhyemmäksikin.

Takaisinmaksuarvion lisäksi tulee huomioida se, että järjestelmä ei tällä hetkellä toimi ja että se tulee joka tapauksessa korjata.