Rikosten määrä väheni viime vuonna

0
Rikosten kokonaismäärä väheni seudulla viime vuonna, mutta Kaarinassa tarvittiin poliisia väkivaltatilanteiden rauhoittelemiseen selvästi aiempaa enemmän. Liian usein kyseessä oli kotihälytys.

PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Rikollisuus väheni viime vuonna koko Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella. Vuoden 2021 aikana poliisin tietoon tuli rikoslakirikoksia 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Suurelta osin viime vuoden rikosmäärän lasku selittyy sillä, että vuotta aikaisemmin luvut olivat poikkeuksellisen suuria Vastaamon tietomurrosta tehtyjen rikosilmoitusten takia.

Laskeva suunta näkyy myös Paimion, Sauvon ja Kaarinan luvuissa. Paimiossa ja Sauvossa rikoslakirikokset vähenivät lähes kolmanneksella ja Kaarinassakin lähes 16 prosenttia. Rikosylikomisario Jari Riialin mukaan näiden kolmen kunnan luvut ovat melko lailla samassa linjassa koko poliisilaitoksen lukujen kanssa. Poikkeuksena ovat kuitenkin Kaarinassa tapahtuneet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset. Ne lisääntyivät viime vuonna noin 35 prosenttia. Koko Lounais-Suomessa henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä kasvoi vain 5 prosenttia ja Paimiossa jopa väheni lähes 40 prosenttia.

Riiali toteaa, että Kaarinassa henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten lisääntymisen syynä ovat suurimmaksi osaksi pahoinpitelyt tai lievät pahoinpitelyt yksityisellä paikalla eli käytännössä yksityisessä asunnossa. Taustalla saattaa olla korona, jonka takia ihmisten elinpiiri on rajoittunut kodin ympärille muun muassa etätöiden ja ravintoloiden sulkemisten seurauksena.

Kaarinasta kirjattiin viime vuonna 174 pahoinpitelyä tai lievää pahoinpitelyä. Vuotta aikaisemmin niitä oli 119.

Omaisuusrikollisuus väheni reippaasti

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella omaisuusrikokset vähenivät 13 prosenttia, Paimiossa ja Sauvossa lähes puolella. Kaarinassa laskua oli noin 9 prosenttia. Koronalla on ollut vaikutuksensa myös omaisuusrikosten vähenemiseen.

– Pandemia selittää vähenemistä ainakin osittain, koska järjestäytynyt rikollisuus on ollut erittäin vähäistä varsinkin ulkomaalaisten ryhmien tekemänä. Myös kokoontumis- ja liikkumisrajoitukset ovat rajoittaneet rikollisen liikkumista. Nyt keväällä taas alkaa näkyä, että ulkomailta tulee jonkin verran rikollisuutta, kun liikenneyhteydet pelaavat paremmin, Riiali arvioi.

Huumausainerikosten määrässä vaihtelua

Viime vuonna huumausainerikosten määrä laski Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella noin 23 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Lasku näkyy vielä voimakkaampana Paimiossa ja Kaarinassa.

Myönteinen kehitys selittyy osittain sillä, että vuoden 2020 luvut olivat poikkeuksellisen isoja. Riiali kertoo, että silloin huumausainerikosilmoitusten määrä kasvoi huomattavasti Tor-verkossa toimineen Silkkitie-huumausainekaupan tutkintakokonaisuuden myötä. Vuonna 2021 tapahtunutta määrän laskua selittää osittain sekin, että puhallusratsioista jouduttiin luopumaan koronan takia.

Liikennerikosten ja -rikkomusten vertailussa ongelmia

Vuosien 2020 ja 2021 liikennerikosten ja -rikkomusten määrät eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska poliisin liikennerikkomuksia koskeva tilastointi muuttui tieliikennelain muutoksen myötä 1.6.2020. Aiemmin kokonaisrikollisuuteen ja liikennerikkomusten määriin tilastoiduista ylinopeusrikesakoista tuli silloin liikennevirhemaksuja. Lakimuutoksesta ja tietojärjestelmien ongelmista johtuen alle 20 km/h ylinopeuksista kirjoitetut liikennevirhemaksut eivät ole mukana tilastoissa.

Lähde: Poliisin tietojärjestelmä PolStat