V-S erityishuoltopiiri aikoo palauttaa jäsenkunnille miljoonan euron rahapotin

0

PAIMIO

Paimion Naskarlaan kiinnittynyttä Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO:ta hallinnoivan Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin hallitus käsitteli viime kokouksessaan muun muassa tilinpäätöstä vuodelta 2021.

Kuntayhtymän hallitus esittää erityishuoltopiirin valtuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämä – suuruudeltaan noin 1,12 miljoonaa euroa – siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Entuudestaan kuntayhtymällä on taseessaan ylijäämää noin 2.33 miljoonaa euroa.

Kaikkia ylijäämäeuroja ei kuitenkaan ole tarkoitus lepuuttaa ylijäämätilillä: erityishuoltopiirin hallitus esittää, että jäsenkunnille palautetaan ylijäämää yhteensä miljoonan euron verran. Palautukset on tarkoitus kohdentaa jäsenkuntien peruspääoman mukaisessa suhteessa.

Samalla hallitus allekirjoitti sähköisin allekirjoituksin vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja jätti kokonaisuuden tilintarkastajan tarkastettavaksi.

Seuraavaksi tilinpäätös menee tarkastuslautakunnan valmisteltavaksi ja sieltä edelleen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.

Investointipuolella tilivuoden 2021 merkittäviin tapahtumiin lukeutui KTO:n Sauvon asumisyksikön valmistuminen viime vuoden tammikuussa.

KTO:n toiminnan järjestämisvastuu – ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin toiminta kokonaisuudessaan – siirtyy 1.1.2023 uudelle hyvinvointialueelle.

Syksyllä vielä johtajanvaihdos


Kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen on jää eläkkeelle Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin johtajan virasta siten, että 18. syyskuuta 2022 on hänen virkasuhteensa viimeinen päivä.

Kuntayhtymän hallitus linjasi maaliskuussa ne periaatteet, joilla kuntayhtymän johtajan viran tehtävät hoidetaan kuntayhtymän jäljellä olevan toimiajan eli vuoden 2022 loppuun asti.

Virallisen kelpoisuusehdon lisäksi hallitus päätti painottaa muun muassa seuraavia ominaisuuksia: johtamistaitoa, asiaosaamista, organisointikykyä, loogista päätöksentekokykyä, lainsäädännön tuntemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hallituksen puheenjohtaja Harry Nordqvist valtuutettiin kysymään KTO:n toimialuejohtajilta halukkuutta kyseiseen sijaisuuteen.

Hakijat haastatellaan hallituksen huhtikuun kokouksessa. Sen jälkeen tehdään päätös kuntayhtymän johtajan viransijaisuuden määräaikaisesta täyttämisestä.