Vaikka talon seinä rytisi, Valkojantie ei ole tilastoissa mikään kolarirysä – “Tavoitteena on toki nollalinja”

0
Valkojantien liikenne herätti keskustelua sosiaalisessa mediassa pääsiäisen molemmin puolin. Vilkas keskustelu starttasi, kun autoilija törmäsi tieltä suistuttuaan kuvassa vasemmalla sijaitsevaan punaiseen omakotitaloon.

Paimio

Paimion Valkojantiellä sattui pääsiäisen alla erikoinen onnettomuus, kun henkilöauto suistui ajoradalta kevyen liikenteen väylän läpi päin talon seinää. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena, rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena.

Vaikka erikoinen onnettomuus puhututti somessa, ovat autojen ja kaksipyöräisten nopeudet herättäneet keskustelua myös laajemminkin Vistan alueella kuluneen kevään aikana. Valkojantien varrella asuvien huolena on, että kapealla ajoradalla sattuu vielä jonain päivänä onnettomuus, jossa osallisena on talon seinän sijaan esimerkiksi joku koulutietään taittava lapsi.

Keskusteluissa on väläytelty toivetta siitä, että vilkkaasti liikennöidylle tieosuudelle saataisiin liikennetöyssyjä, jotka rajoittaisivat ajonopeuksia. Paimion kaupungin tekninen johtaja Juha Saarinen muistuttaa kuitenkin, että koska Valkojantie on liikenteen näkökulmasta yksi Paimion pääreiteistä, eikä sellaiselle voi suunnitella töyssyjä.

– Tätä ei pitäisi edes joutua perustelemaan, mutta hälytysajoneuvot käyttävät hätätilanteissa pääväyliä, koska ne ovat mitoitettu väljemmin ja niitä pitkin pääsee suorinta reittiä isommille väyläluokille. Hälytysajoneuvoilla on syystäkin kiire ja tehtävissä minuutit ja sekunnit voivat ratkaista sen, miten potilaan käy tai tehtävä onnistuu.

Kahdeksan onnettomuutta

Poliisi on tilastoinut vuosien 2017–2021 aikana liikenneonnettomuuksia myös Paimiossa, ja tilastojen valossa Valkojantie on muihin Paimion pääreitteihin verrattuna melko turvallinen. Viidessä vuodessa tiellä on sattunut yhteensä kahdeksan onnettomuutta, joista neljä on johtanut loukkaantumisiin.

Esimerkiksi Vistantiellä on vastaavassa ajassa sattunut yhdeksän onnettomuutta 30 kilometrin tuntinopeuden rajoituksesta huolimatta ja Kaaritie–Iso-Iivarintiellä onnettomuuksia on viidessä vuodessa ollut yhteensä 18.

– Onnettomuusmäärät Valkojantiellä eivät ole mitenkään merkittäviä, kun otetaan vertailuun muut pääreitit Paimiossa ja suhteutetaan se onnettomuusmääriin kilometriä kohti. Tavoitteena on toki nollalinja, mutta tekninen toteutus on vain osa sitä. Onnettomuustapojen perusteella liikennekasvatuksella ja käyttäytymisellä on suuri merkitys, Saarinen korostaa.

Parannuksia luvassa

Lähemmäs nollalinjaa päästäkseen kaupunki suunnittelee kuitenkin jatkuvasti liikenneturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä niin pääreiteille kuin sivuteillekin. Valkojantielle on esimerkiksi tänä vuonna tulossa liikenteen rauhoittamisen, eli toisin sanoen ajonopeuksien laskemiseen ja parempaan havainnointiin tähtääviä toimenpiteitä lähemmäs Kravinkujaa kevyen liikenteen tienylitykseen.

– Valoja on myös tarkoitus uusia tulevina vuosina, ja suunnitella hieman keven liikenteen väylän jäsentelyjä uudelleen koulureittien osalta. Parhaillaan mittaamme Valkojantien alkupään nopeuksia uudelleen. Tietysti Valkojantie yhdessä muiden pääkatujen kanssa on näitä prioriteetissa ylhäällä olevia kohteita koulujen ynnä muiden erityiskohteiden lisäksi, Saarinen kertoo.

Valkojantien onnettomuudet 2017–2021

  • Maaliskuu 2017: Muu risteämisonnettomuus, ei kääntymistä. Johti loukkaantumiseen.
  • Marraskuu 2017: Muu onnettomuus. Suistuminen oikealle vasemmalle kääntyvässä kaarteessa. Ei henkilövahinkoja.
  • Toukokuu 2018: Mopedionnettomuus, peräänajo liikenne-esteen takia pysähtyneenä olleeseen ajoneuvoon. Johti loukkaantumiseen.
  • Elokuu 2018: Yksittäisonnettomuus, suostuminen oikealle vasemmalle kääntyvässä kaarteessa. Johti loukkaantumiseen.
  • Helmikuu 2019: Risteämisonnettomuus, ajo risteäviä ajosuuntia suoraan. Ei henkilövahinkoja.
  • Marraskuu 2019: Yksittäisonnettomuus, suistuminen vasemmalle suoralla tiellä. Ei henkilövahinkoja.
  • Joulukuu 2019: Risteämisonnettomuus, ajo risteäviä ajosuuntia suoraan. Ei henkilövahinkoja.
  • Joulukuu 2021: Mopedionnettomuus, kumoonajo ajoradalla. Johti loukkaantumiseen.

Vistantiellä väistetään, mutta myös kaahaillaan

Oskari Tuunainen

Paimion kaupunki mittaa parhaillaan Valkojantien alkupään liikenteen nopeuksia ja tien alkupäähän on siirretty myös nopeusnäyttötaulu, josta tiellä liikkujat voivat tarkistaa oman ajonopeutensa. Rajoitus Valkojantiellä on 40 kilometriä tunnissa.

Kunnallislehdessä TET-harjoittelujakson huhtikuussa suorittanut lukiolainen Oskari Tuunainen kävi Valkojantiellä toteamassa, että nopeusnäyttötaulu ei ollut vielä käytössä, joten hän mittasi paimiolaisten autoilijoiden nopeuksia Vistantiellä M-Marketin edustalla. Tavallisena perjantaipäivän aamuna 120 auton keskiarvonopeudeksi mittauspisteellä muodostui runsaat 31 kilometriä tunnissa, joten keskimäärin tieosuudella nopeudet pysyvät hyvin kontrollissa. Vistantiellä nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

30 kilometrin tuntinopeuden kuitenkin ylitti yli puolet eli 62 autoilijoista, joskin ylitykset olivat pääosin lieviä, 1–3 kilometriä tunnissa. Tuunainen havaitsi myös, että moni autoilija hidasti nopeuttaan juuri ennen mittauspistettä. Samalla hän huomioi, että jalankulkijoille annettiin Vistantiellä hyvin tilaa ja autoilijat pysähtyivät aamuruuhkassa varsin kuuliaisesti, kun kävelijä odotti omaa ylitysvuoroaan suojatien päässä.

40 kilometrin tuntinopeuden rajapyykin ylitti kaikkiaan viisi autoilijaa, eli vain noin neljä prosenttia kaikista. Suurin mitattu nopeus 120 auton otannalla oli 44 kilometriä tunnissa, joka onkin jo räikeä ylinopeus tieosuudella.

Tuunainen huomioi kuitenkin, että taululla on hetkellisesti nopeuksia selvästi rauhoittava vaikutus.

– Jos mittaus tehtäisiin vaikka 50 metriä nykyistä aiemmin, niin nopeudet olisivat todennäköisesti hieman korkeampia.