Tuleeko hallista halpis-versio?

0

Sisäliikuntahallin sijaintipaikkoja on tarkasteltu ja vertailtu Paimion teknisessä toimessa ensi sijassa kustannusten, maanomistuksen, kaavatilanteen ja rakennettavuuden kautta. Käyttöastekin on ollut tarkastelussa, mutta yleinen viihtyvyys, ympäristöseikat ja pysäköinti ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Kaupungin teknisen toimen näkemyksenä on, että halli saadaan toteutettua Urheilupuiston alueelle selkeästi alemmin kustannuksin kuin muualle.

Eräänä johtoajatuksena teknisen toimen ja lautakunnan katsannossa onkin, että nykyisessä taloustilanteessa – ja kaupungin investointikyky huomioon ottaen – tulee hankkeen toteuttamiskustannuksille asettaa suurempi painoarvo kuin maksimaaliselle käyttöasteelle.

Esille on nostettu myös toteuttamisvalmius ja realistisuus. Sisäliikuntahalli on ollut Paimiossa niin kauan ikuisuusasia, että nyt haluttaisiin jo edetä hieman vauhdikkaammin.

Ihan hyviä pointteja.

Mutta ei käyttöasteen ja viihtyvyydenkään merkitystä voi vähätellä.

Oivallinen tapa arvioida todellisia kustannuksia ja hyötyjä on suhteuttaa ne päivittäisiin käyttäjämääriin. Myös terveyshyötyjen kohdalla ratkaisevinta lienee käytön laajuus.

Tältä pohjalta tarkasteltuna Kauppatien alue oli – ja kuka tietää, vaikka olisi joissakin kaavailuissa yhä – varteenotettava haastaja Urheilupuistolle. wKauppatien kohdalla isoja kysymysmerkkejä on kaksi: rakentamisen heikot pohjaolosuhteet ja tarve kaavamuutoksen tekemiselle.

Yksi hiukan merkillinen seikka tässä liikuntahallikuviossa on asukaskyselyn tulosten julkaisemisen ajoitus suhteessa päätöksentekoon.

Hallin sijaintia koskevan laajan asukaskyselyn tulokset haluttiin kertoa kaupunkilaisille vasta sen jälkeen, kun sijainnista on jo tehty päätös.

Kummallista on sekin, ettei etuliitetta ”monitoimi” ole taidettu viime aikoina käyttää lainkaan.

Eli lieneekö ajatuksena ns. halpis-versio vai tuleeko kenties muutakin kuin liikuntakäyttöä?

PERTTU HEMMINKI