Hajala–Kupittaa-kaksoisraiteen suunnittelu on alkanut

0
Jos kaksoisraide tulee, miltä vähitellen alkaa näyttää, niin Paimionjoen ylittävä rautatiesilta Paimion keskustassa kokee ison muodonmuutoksen.

PAIMIO-KAARINA

Salon ja Turun välisen Hajala–Kupittaa-kaksoisraiteen suunnittelu on alkanut. Kyseisen Turun Tunnin Juna -hankkeeseen kuuluvan osuuden suunnittelusta järjestettiin viime tiistaina kaikille avoin Teams -infotilaisuus.

Hajala–Kupittaa -ratasuunnitelman laatiminen on ajoitettu vuosille 2022–2023.

Tilaisuudessa kerrottiin suunnittelun lähtökohdista ja aikataulusta sekä rataosuudesta osana Turun tunnin juna -hanketta. Aiheesta alustivat Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas ja ratasuunnittelun projektipäällikkö Sami Laakso Swecolta.

Hajala–Nunna jo kuulutettu

Uuteen Helsinki–Turku -suurnopeusrataan kytkeytyvää rataosuutta edistetään kahdessa erillisessä suunnittelukokonaisuudessa, jotka ovat Hajala-Nunna ja Nunna-Kupittaa.

Hajala-Nunna -kokonaisuuden yleissuunnitelma kuulutettiin nähtäville vajaat kaksi viikkoa sitten. Siinä lähtökohtana on toteuttaa toinen raide nykyisen viereen 33,5 kilometrin matkalle.

Osuudelle tulee neljä rataoikaisua: Hajala, Kriivari, Piikkiö ja Toikkala. Lisäksi välille suunnitellaan 40 uutta siltaa. Korjattavia siltoja on 11. Raiteenvaihtopaikkojen sijainti tarkastellaan liikenneselvityksen yhteydessä.

Kaarinan Nunnan ja Turun Kupittaan välille suunnitellaan toinen raide nykyisen raiteen viereen noin kahdeksan kilometrin matkalle. Suunnittelu sisältää kahdeksan uutta siltaa sekä seitsemän sillan korjaussuunnittelun. Alueella on myös purettavia siltoja.

Ratasuunnitelma myös lunastusasiakirja

Ratahankkeen myötä alueen kunnan joutuvat tarkistamaan asemakaavojaan, sillä kaavojen on mukauduttava ratasuunnitelman sisältöön.

Ratasuunnitelma on myös lunastusasiakirja, jossa määritellään lunastettavat alueet. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy radan tarkka linjaus ja kustannusarvion laatiminen.

Turun Tunnin Junan karttapalvelusta löytää radan suunnitellun linjauksen, asemat, matkan varrelle tulevat sillat ja muuttuvat tiejärjestelyt. Karttapalautejärjestelmä mahdollistaa palautteen antamisen ja tiedustelujen tekemisen.

Hajala-Nunna -osuuden mittaustyöt ovat piakkoin alkamassa. Mittaustöihin liittyviä tiedotuskirjeitä on tullut asianosaisten postilaatikoihin jo kuluvalla viikolla. Mittaustyöt kestävät tulevan kesän ajan.

Mittauksessa tarvittavat kiintopisteet voivat paikoitellen edellyttää muun muassa puunkaatoja. Mittauksissa käytetään tarpeen mukaan kevyttä, keskiraskasta tai raskasta kalustoa.

FAKTA

Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020. Yhtiön tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka.

Osakkaina huippunopeaan junayhteyteen tähtäävässä yhtiössä ovat Suomen valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Helsinki–Turku-yhteysväli on yksi Suomen vilkkaimpia henkilöliikenteen rataosuuksia. Suunnittelussa oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys lyhentää kaupunkien välistä matka-aikaa, tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen ja luo edellytyksiä myös lähiliikenteen kehittämiselle.