”Haluamme päästä Föliin”

0
Föli kasvattaisi matkustajavirtoja tuntuvasti. Turun suunnan bussi Paimiossa eilen torstaina kello 14.35. Matkahuollon pysäkille ei jäänyt kukaan, eikä siltä pysäkiltä myöskään noustu kyytiin.

PAIMIO

Kunnallislehden Kuntsari-verkkolehden lukijakyselyssä tiedusteltiin äskettäin paimiolaisten mielipiteitä liittymisestä Turun seudulliseen joukkoliikenteeseen eli Föliin. Vastauksia tuli parisen sataa.

Kunnallislehden kyselyn perusteella paimiolaisten viesti päättäjille on selvä: haluamme mukaan Föliin.

Kannattajia on noin yhdeksän kertaa enemmän kuin vastustajia.

Yllättävänkin selvä tulos

Se, että huomattava osa paimiolaisista toivoo Paimion liittyvän Föliin, on käynyt ilmi jo kuntavaaleja edeltävissä kyselyissä. Mutta se, että kannatus on näin laajaa, on kuitenkin pienoinen yllätys.

Kuntsarin kysely ei ole virallinen eikä lyhyehköstä vastaus-periodista johtuen edes kovin kattava. Virhemarginaalia saattaa olla tavanomaista enemmän, mutta järkkymätön tosiasia on silti, että suuri enemmistö paimiolaista haluaa Föli-bussin kyytiin.

Paimiolaisten kannalta huono puoli on, ettei Fölin laajeneminen Paimioon ole pelkästään paimiolaisten omassa päätösvallassa. Mahdollisen laajenemisratkaisun tekevät viime kädessä nykyiset Föli-kunnat.

Vastustajat vähissä

Ensimmäiseen kysymykseen ”miten tärkeäksi koet, että Paimio liittyisi Föliin?” vastasi 196 henkilöä.

Heistä peräti 76,5 prosenttia piti Föliin liittymistä ”erittäin tärkeänä” ja 13,3 prosenttia ”tärkeänä”. Lisäksi 6,1 prosenttia vastanneista katsoi, että Föliin liittyminen ”voisi olla hyödyllistä”.

Enemmän tai vähemmän kielteisesti Paimion Föli-jäsenyyteen suhtautui vain 2,6 prosenttia vastanneista.

Loput vastaajista – 1,5 prosenttia – valitsivat kannakseen vastausvaihtoehdon ”joku muu”.

Tiivistetysti: Yhdeksän kymmenestä vastaajasta pitää Paimion liittymistä Föliin joko erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Kielteisesti Paimion Föli-jäsenyyteen suhtautuu ani harva.

Kyytiin nousuja kertyisi

Kakkoskysymykseen ”minkä verran Föliin liittyminen lisäisi sinun liikkumistasi bussilla?” vastasi 169 henkilöä.

Heistä 19,0 prosenttia ilmoitti, että ”erittäin paljon” ja 25,4 prosenttia, että ”paljon”. Lisäksi kyselyyn osallistuneista 33,7 prosenttia valitsi vastausvaihtoehdon ”selvästi”.

”Ehkä hieman” arveli 17,2 prosenttia vastanneista. ”Ei lainkaan” totesi 4,7 prosenttia vastanneista.

Tiivistetysti: Kyselyyn vastanneista 78,1 prosenttia lisäisi bussilla liikkumistaan Fölin myötä vähintäänkin ”selvästi”.

Vain noin joka kahdeskymmenes vastaaja katsoi, ettei Paimion mukanaolo Fölissä lisäisi hänen bussi-matkustamistaan lainkaan.

Kyselyyn sisältyi myös kommenttikenttä, jossa kukin vastaaja sai halutessaan perustella näkökantojaan. Kommentteja saatiin runsain mitoin. Muun muassa tällaisia:

– Ensiarvoisen tärkeää Paimion vetovoiman varmistamiseksi. Helpottaa kulkemista alueella merkittävästi ja julkinen liikenne kaiken lisäksi tukee kestävää kehitystä.

– Kaupunkilaisten suuri toive on Föliin liittyminen.

– Föli mahdollistaa autottomien edullisen liikkumisen ja lisää Paimion vetovoimaisuutta asuinkuntana.

– Joskus pääsis Turkuun käymään.

– Lapset kulkevat bussilla Turku–Paimio -väliä päivittäin. Olisi hienoa jos hinta hieman alenisi Fölin myötä.

– Saataisiin työpaikalle työvoimaa. Opiskelijat pääsisivät helpommin bussikorttiensa kanssa.

– Paimio on osa Turun seutua ja kuuluu henkisesti Fölin piiriin.

– On hölmöä, että pääsee niin lähelle kotia Fölin kanssa, että jää vain kilsoista kiinni. Ja niistä muutamasta kilsasta joutuu maksamaan älyttömän pitkän pennin.

– Ihan jo ilmastotalkoiden ja elämän sujuvuudenkin vuoksi.