Päällystystyöt ja kiertotie hidastavat liikennettä Paimion ja Turun välillä

0
Punaisia varoituslamppuja laitettiin maanantaina paikoilleen Paimion siltatyömaan paikkeilla.

PAIMIO-KAARINA Päällystystyöt ovat lähteneet kunnolla käyntiin vapun jälkeen ja jatkuvat Lounais-Suomessa tällä viikolla useassa kohteessa. Niistä monet sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyillä teillä.

Valtatiellä 1 päällystystyöt jatkuvat Kaarinassa Hepojokilaakson ja Raadelman välillä vielä jonkin aikaa. Kohteessa päällystetään molempien ajoratojen molempia kaistoja runsaan neljän kilometrin matkalla. Piikkiön Kirismäen eritasoliittymässä päällystetään vielä lisäksi joitain erkanemiskaistoja. Päällystystyöt tehdään päiväaikaan. Liikenne työkohteen ohitse ohjataan yhdelle kulloinkin käytössä olevalla kaistalle.

Kaarinassa päällystetään myös maanteillä 185 ja 2200 välillä Kausela-Veitenmäki. Kyseinen osuus tunnetaan nimellä Kaarinantie ja se toteutetaan yötyönä klo 18–06 välisenä aikana. Kohteen kokonaispituus on runsaat seitsemän kilometriä.

Paimiossa katkaistiin maanantaiaamuna liikenne Paimionjoen ylittävältä Pakurlan sillalta, joka sijaitsee Paimion keskustaajaman länsilaidalla. Silta uusitaan kokonaisuudessaan. Turvallisin ja järkevin kiertotie kulkee Kravinkujan kautta, jota pitkin pääsee joustavasti ja nopeasti sekä uudelle että vanhalle ykköstielle.

Moottoriajoneuvo-liikenne ohjautuu Paimiossa kiertotielle noin neljän kuukauden ajan.

Uuden sillan ja siihen nivoutuvan kevytväylän ja kiertoliittymän rakennustyöt kestävät kaikkineen loppuvuoteen 2023 asti.

Päällystystöiden ollessa kyseessä maantien liikenne pysäytetään kaksikaistaisilla teillä kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus.

Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikatauluja.

ELY-keskus tiedotti kevään päällystystöistä viime perjantaina.