Paimion ja Sauvon työllisyystilanne maakunnan paras

0
Työvoimapulaa on esimerkiksi ravintola-alalla.

Varsinais-Suomessa työttömyys on tippunut vauhdikkaasti maaliskuussa Ukrainan kriisistä huolimatta. Sauvossa on maakunnan alhaisin työttömyysaste eli 3,6 ja Paimiossa se on kolmanneksi alhaisin eli 4,3%. Tähän väliin mahtuu vain Rusko.

Heikoin työllisyystilanne on Turussa, jossa työttömyysaste oli maaliskuussa 12,3. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 20 400 työtöntä työnhakijaa. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 5 900 henkilöllä. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 700 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,9 % eli 2,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoiman kysyntä jatkui edelleen voimakkaana ja ammattitutkinnon suorittaneilla on hyvä imu työmarkkinoille. Maaliskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 11 400 kappaletta eli 63 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 33 700 kappaletta.

Nuorten työttömyys pudonnut Varsinais-Suomessa yli 30 prosentilla viime vuoteen verrattuna.