Sotekimppaan sittenkin vain Kaarina,Paimio ja Sauvo – Lieto muualle

0
Kaarinan, Paimion ja Sauvon sotekeskusalueen suurin pääterveysasema on tietenkin Kaarinan pääterveysasema. Sen alla toimivat myös Littoisten ja Piikkiön terveysasemat. Millainen palveluverkosto sitten on muutaman vuoden päästä, se jää nähtäväksi.

PAIMIO,SAUVO,KAARINA

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatio muotoutui merkittävältä osin viime viikon lopussa, kun aluehallitus teki päätökset sotekeskusalueista. Ehkä hieman yllättäen asiasta syntyi äänestyspäätös. Jouni Mutasen (Kesk) esitys Niina Alhon (SDP) ja Nina Söderlundin (Vas) kannattamana voitti äänin 8-7. Muutetun esityksen mukaan Härkätie siirrettiin Loimaan seutuun ja Akseli Vakka-Suomeen.

Osoittautui siis, että aluejaon keskiössä oli Liedon sijoittaminen sittenkin Loimaan seutuun. Näin Kaarina, Paimio ja Sauvo muodostavat kolmestaan oman Itäisen Turun seudun sotekeskusalueen.

Muut sotekeskusalueet ovat siis Vakka-Suomi, Turunmaa, Läntinen Turun seutu, Salon seutu, Turku eteläinen ja Turku pohjoinen sekä Loimaan seutu, johon nyt sitten kuuluvat Loimaa, Pöytyä, Aura, Oripää, Lieto, Marttila ja Koski tl.

Äänestyspäätöksen taustalla oli, että enemmistön mielestä toiminnan ja talouden johtamisen kannalta sopiva väestöpohja kullekin alueelle on vähintään noin 30-40 000 asukasta sekä yhtenäinen maantieteellinen alue tai asioinnin suunta. Liedon osalta siis Härkätien suunta nähtiin luontevaksi.

Koska näkyviä muutoksia?

Palveluverkkoon, eli siihen missä terveys- ja sotepalveluja alueella annetaan, ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia ainakaan hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuotena 2023.

Koko uudistuksen keskeisenä tavoitteena on yhdenvertaiset ja toimivat palvelut. Siksi esimerkiksi asiakasmaksuja pyritään Varsinais-Suomessa yhdenmukaistamaan viipymättä ja päätöksiä tehdään jo syksyllä. Se voi tarkoittaa jopa sitä, että taksat nousevat

Aluehallitus vahvisti myös kuuden tulosalueen johtajien virat ja laittoi ne hakuun. Tulosaluejohtajat toimivat hyvinvointialuejohtajan välittömässä alaisuudessa ja johtavat kukin yhtä hyvinvointialueen kuudesta tulosalueesta: Sote-palveluiden tulosaluejohtaja, Ikääntyneiden palveluiden tulosaluejohtaja, Tyks / sairaalapalveluiden tulosaluejohtaja, Pelastuspalveluiden tulosaluejohtaja, Järjestämisjohtaja ja Konsernipalvelujohtaja Kaikkien kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito sekä lisäksi muita vaatimuksia virasta riippuen.

Samaan aikaan avautuu muutamia kymmeniä talous- ja palkkahallinnon asiantuntijoiden vakituisia sekä määräaikaisia työpaikkoja, koska työstettävänä on laaja palkka- ja taloushallinnon uudistus. Hyvinvointialue tuottaa talous- ja palkkahallinnon palvelut vuoden 2023 alusta itse.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy kaikkiaan noin 23 000 työntekijää. Useimpien työpaikan sijainti ja työtehtävä säilyvät vuodenvaihteessa samana kuin nykyisinkin.