Paimion-Sauvon terveyskeskuksen kesää ei tekijäpula haittaa

0
Johtava hoitaja Sini Heino ja vs. johtava lääkäri Juho Järvelin ovat tyytyväisiä siihen, että lomakausi on saatu alkamaan suotuisasti. Venynyt ja pandemiassa koeteltu henkilöstö saa heiltä kiitosta.

PAIMIO,SAUVO

Sairaanhoitopiiristä ja Tyksistä on viime viikot tiedotettu monta kertaa, miten hoitoalan tekijäpula haittaa ja rajoittaa palveluja ja jopa estää hoitoonpääsyä niin, että hoitotakuu ei kaikilta osin enää toteudu. Viime viikolla kerrottiin, että sijaisia on saatu töihin vain puolet siitä mitä tarvittaisiin.

Tilanne paikallisesti Paimion-Sauvon terveyskeskuksessa on ihan toinen.

– Meillä on kaikki vakinaiset paikat täytettynä. Yksi terveydenhoitajan paikka on juuri avoimena, mutta hakijoita siihenkin on, kertoo johtava hoitaja Sini Heino.

Johtavan lääkärin viransijaisuutta hoitava Juho Järvelin täsmentää, että myös yksi vakinaisen lääkärin virka on avoinna, mutta siinäkin kyse on siitä, että virka vapautuu, koska sitä hoitanut henkilö siirtyy terveyskeskuksen sisällä hoitamaan geriatrian vastuualueen lääkärin tehtävää. Ja lääkärien tehtäväänkin on yleensä ollut Paimioon tulijoita.

Kaikki pitkäaikaiset sijaisuudet on täytetty ja myös kesäsijaisia on löytynyt riittävästi. Loppukeväästä sijaistilanne oli hiukan huolestuttava johtuen osin myös työtaisteluista ja ylityö- ja vuoronvaihtokielloista, mutta tilanne parani kesää kohti.

Lomat jo pyörivät

Nyt lomakausi on jo päässyt alkuun, mikä on työntekijöiden jaksamisenkin kannalta tärkeää.

– Saatiin ihmiset lomalle, se on tärkeää, koska väsymystä on ilmassa. Erityisen suuri ilo on, että meillä on nyt osaavia ja päteviä tekijöitä myös sijaisina. Tässä näkyy ilmeisesti, että paimiolaiset ja sauvolaiset haluavat palata kotipaikkakunnalle töihin, kertoo Sini Heino, joka itsekin palasi Helsingissä tehtyjen työvuosien jälkeen töihin kotipaikkakunnalle Paimioon. Hän aloitti johtavan hoitajan tehtävässä huhtikuun alussa.

Toki taustalla vaikuttavat varmasti myös tulevan hyvinvointialueen tuomat muutokset ja työntekijöiden kukkaroissa myös yhä painavammat matkakulut.

Heino myöntää, että tilanne on seudullisesti niin hyvä, että ei rohkene mitenkään korostaa. Hänellä kun on kokemusta työvuosilta pääkaupunkiseudulla, jossa viime aikoina yksiköissä saattoi olla kymmeniä avoimia tehtäviä. Paimion ja Sauvon tilanne on todellakin poikkeuksellisen hyvä, sillä esimerkiksi naapurissa Kaarinassa tekijäpula on johtanut terveyskeskuksessa esimerkiksi neuvolapalvelujen supistamiseen.

Toki Paimiossakin hoitajapula ja sijaistilanne on haastavampi kaupungin kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Ja kuten Heino sanoo: särkymävaraa ei ole, eikä sijaispankkia, eli lyhytaikaisia poissaoloja paikataan omin voimin.

Palvelujen terveyskuntayhtymässä uskotaan siis pelaavan kesäajalla sillä tasolla kuin aiempinakin vuosina. Sauvon terveysasema sulkeutuu aiempien kesien tapaan lomien keskittämisen vuoksi heinäkuun ajaksi, ja Tyksin laboratoriopalvelut ovat siellä niinikään kiinni. Vastaanotot keskitetään Paimion pääterveysasemalle ja ne toimivat muuten tuttuun tapaan, mutta maanantain illansuun pidempi päivystys jää kesän ajaksi tauolle. Perheneuvola on työntekijöiden loma-ajan suljettuna.

Uudet nettisivut ja digipalveluja

Terveyskeskuksen nettisivut on uusittu Paimion nettisivujen yhteydessä ja käyttöön on tullut myös uusia digitaalisia palveluja.

– Toivomme, että ihmiset tutustuvat sähköisiin palveluihimme, joiden kautta voi ottaa yhteyttä ajasta ja paikasta riippumatta. Sieltä löytyy esimerkiksi lomakkeita, jotka on hyvä täyttää jo ennen vastaanotolle tuloa, sanoo Heino.

Myös voimassa olevat lääkitystiedot on aina hyvä pitää mukana.

Kesään ja lomakauteen liittyen sekä Heino että Järvelin nostavat esiin, että terveyttä koskevien huolten noustessa esiin yhteyttä terveyskeskukseen saa ja pitääkin ottaa. Siinä mielessä kun on totta, että korona-aikana ja resurssien vähyyden vuoksi myös todella aiheellistenkin yhteydenottojen kynnys on saattanut nousta turhankin korkealle.

Heino muistuttaa myös siitä, että kesäaikana ja varsinkin kuumaan aikaan on aina hyvä seurata paitsi itseään, myös läheisten eritoten ikääntyvien vointia.

– Verenpainetta, verensokeria, painoa kannattaa tarkkailla. Nesteytyksestä pitää pitää huolta, ihoa ei pidä polttaa. Toivottavasti nuorempi polvi katsoisi ihan käytännön tasolla, että ikääntyneet läheiset juovat riittävästi.

Yhteistyötä Kaarinan kanssa aloitellaan

Ensi vuoden alussa starttaavan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen yksi sotekeskusalue on Kaarina-vetoinen ja siihen liittyvät Paimio ja Sauvo. Juho Järvelin kertoo, että yhteistyö Kaarinan terveyskeskuksen kanssa on jo aloitettu. Käytännössä ensi vuoden alussa mikään ei asiakkaiden kannalta heti muutu, mutta todennäköistä on, että toimintoja yhtenäistetään.

– Kaarinassa on meneillään vastaanottotoiminnan uudistaminen ja samaan suuntaan varmaan edetään täälläkin, kertoo Juho Järvelin.

Kyse on tiimityöskentelyn kehittämisestä, eli potilaan tilannetta seuraa tietty tiimi, joka tuntee tilanteen. Tilannetuntemus on siis useammalla lääkärillä. Kyse ei ole kuitenkaan omalääkäristä, vaan hoitotiimistä.

– Olemme tutustumassa toisiimme ja toimintaan. Tapaamme todennäköisesti kuukausittain ja ajatus on jakaa hyviä käytänteitä ja kartoittaa kokonaisuutta.

Hytealueen valmistelussa on paljon puhuttu it-järjestelmien sovittamisesta. Tällä sotekeskusalueella käytetään jo samaa Lifecare-järjestelmää, mutta sen osalta on selvää, ettei ainakaan ihan äkkiä näiden tietokantoja soviteta kuitenkaan yhteen.

Tyks korottaa ilta- ja yötyön korvauksia

 

kesän ajaksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Turun yliopistollisessa sairaalassa korotetaan ilta- ja yötyön korvauksia merkittävästi kesän ajaksi. Lisäksi sovittiin korvauksesta, joka maksetaan, jos työntekijä peruu lomansa työnantajan pyynnöstä 1.6.-31.8. Vastaavasti meneltiin jo viime kesänä.

Tavoitteena on saada enemmän henkilöstöä kolmivuorotyöhön ja siten helpottaa ympärivuorokautista toimintaa kesän aikana. Arvio molempien korotuksen kustannusvaikutuksista kesän ajalta ovat arviolta yhteensä 1,13 miljoonaa euroa.

Korotuksilla pyritään turvaamaan erikoissairaanhoidon palvelut ja erityisesti vuodeosastojen toiminta kesän aikana, sillä henkilöstöpula on vakava. Jo aiemmin arvioitiin, että jopa kolmannes tai puolet Tyksin sairaaloissa tarvittavista sijaisista puuttuu.

Kesän toimintaa joudutaan Tyksissä ajamaan alas normaalia enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiireettömän hoidon jonot kasvavat entisestään. Huolestuttavaa on myös, että kaikki erikoissairaanhoitoa tarvitsevat eivät hakeudu hoitoon, vaikka tarve olisi. Esimerkiksi monia syöpätutkimuksia on tehty normaalia vähemmän ja voi olla, että vakaviakin sairauksia jää huomaamatta.