Paimion valtuusto siunasi ukrainalaisten auttamisen kulut

0
Ukrainasta on Paimioon saapunut vajaa parisataa henkeä, ja heidän palveluidensa järjestämisestä syntyneet kulut kirjattiin nyt kuluvan vuoden talousarviomuutoksiin.

PAIMIO

Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi viime viikon kokouksessaan mutinoitta yksimielisesti kulut, jotka liittyvät Venäjän hyökkäyssodan jaloista Paimioon saapuneiden ukrainalaisten auttamiseen ja palvelujen järjestämiseen.

Paimioon tuli kevään aikana Ukrainan kriisialueelta yhteensä noin 180 aikuista, lasta ja nuorta. Pakolaiset ovat Suomen lain mukaan oikeutettuja tiettyihin peruspalveluihin. Myös vapaaehtoinen auttamishalu on ollut Paimiossa korkealla tasolla.

Tähän mennessä määrärahatarpeita on pystytty tunnistamaan asumiseen, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja suomen kielen opetukseen liittyen. Asumisen kustannuksiin on luvassa valtion korvausta.

Paimion kaupungille Ukrainan tilanteesta tänä vuonna aiheutuva toimintamenojen lisäys näyttää valtion tuki huomioiden muodostuvan noin 270 000 euron suuruiseksi. Käytännössä summa muodostuu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisääntyneistä menoista.

Valtio korvannee asumiskustannukset


Paimion kaupunki on myös palkannut määräaikaisen maahanmuutto-koordinaattorin ajalle 16.5.–31.12.2022. Koordinaattorin työajasta 40 prosenttia myydään Sauvon kunnalle. Paimion osuudeksi merkitään 21 000 euroa ja Sauvon osuudeksi 14 000 euroa.

Koska Paimio solmi toukokuussa SPR:n Varsinais-Suomen piirin Turun vastaanottokeskuksen kanssa toimeksiantosopimuksen vastaanottopalveluiden tuottamisesta, on Paimion mahdollista saada korvausta majoituspalveluista ja ohjauksesta.

Ukrainalaisten vuokra- ja asumiskustannukset – sekä samalla niihin liittyvä valtion korvaus – on laskettu siten, että toukokuun alusta elokuun alkuun mennessä Paimiossa majoittuu 30 asuntoon yhteensä 90 henkilöä. Se merkitsee keskimäärin kolmea henkilöä asuntoa kohden.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että valtiolta saatava korvaus riittää kattamaan asumiskustannukset, joiden kokonaissumma mainitulla aikavälillä on noin 122 000 euroa.

Perusopetukseen neljä uutta ryhmää


Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta ja oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Riittää, että lapsen oleskelu kunnassa on sen luonteista, että se voidaan katsoa asumiseksi.

Paimion kaupungin perusopetukseen on kevään kuluessa perustettu neljä valmistavan opetuksen ryhmää, joissa oppilaita on yhteensä yli 40.

Ryhmistä kolme on Vistan koulussa ja yksi Jokelan koulussa. Valmistavan opetuksen arvio vuoden 2022 talousarviomuutostarpeesta on 222 000 euroa. Kustannus kertyy seuraavista eristä:

Neljän opettajan henkilöstökulut 99 000 euroa. Neljän koulunkäynninohjaajan henkilöstökulut 68 000 euroa. Ruokailu 15 000 euroa. Oppimateriaalit ym. kulut 10 000 euroa. Kuljetukset 30 000 euroa, eli yhteensä 222 000 euroa.

Varhaiskasvatuskin tarvitsee lisäeuroja


Varhaiskasvatuksen vuoden 2022 talousarvioon hyväksyttiin 48 000 euron suuruinen talousarviomuutos. Se kohdentuu 15 lapsen ryhmän toiminnan järjestämiseen seitsemän kuukauden ajalle.

Paimion Opisto aloitti keväällä suomen kielen kurssien järjestämisen ukrainalaisille aikuisille. Kurssien järjestämisen nettokustannukset – kun kuluista on vähennetty Sauvon maksuosuus – ovat noin 1800 euroa.

Tässä vaiheessa ei esitetä kyseisen vähäisen rahasumman johdosta talousarviomuutosta. Asiaa tarkastellaan uudestaan lokakuussa.