Uudet tuulet puhaltavat jo syksyllä: Sauvon strategia tähtää sujuvuuteen, viestinnän kehittämiseen ja kasvuun

0
Sauvon uudessa kuntastrategiassa huomioidaan muun muassa ympäristön estetiikka.

SAUVO

Sauvon kunnanvaltuusto on saamassa hyväksyttäväkseen Sauvon kunnan strategian vuosille 2022-2025.

Strategiatyön loppusuoralla kunnan johtoryhmä on tehnyt strategialuonnokseen joitakin selkeyttäviä muutoksia. Sauvon kolme strategista hanketta vuosille 2022–2025 ovat kuitenkin säilyneet ennallaan. Ne on otsikoitu sanaparein Sujuva Sauvo, Viestinnällä vetovoimaa ja Kasvun mahdollistajat.

Valtuuston hyväksymän strategian pohjalta laaditaan vuotuiset talousarvion tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet. Tavoitteiden saavuttamista on tarkoitus mitata vuosittain tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.

Strategia käyttöön joutuisasti

Vuoden 2023 taloutta ja toimintaa ryhdytään siis suunnittelemaan Sauvossa tuoreen kuntastrategian mukaisesti. Syksyllä ryhdytään myös uudistamaan kunnan sisäisiä toimintatapoja.

Sauvon kolme strategista hanketta pitävät sisällään muun muassa seuraavaa:

Sujuva Sauvo tarkoittaa sitä, että kunnan kanssa on helppoa asioida ja että asiat sujuvat. Sujuvuuteen sisältyvät myös modernit toimintatavat ja palveleva kohtaaminen.

Viestinnällä vetovoimaa -strategiahankkeen kohdalla pyritään muun muassa siihen, että Sauvon kunta tuodaan viestinnän keinoin aktiivisesti esille modernina ja idyllisenä maaseutukuntana. Samalla tähdätään tunnettavuuteen ja kasvuun sekä vahvistetaan matkailun vetovoimaa.

Kasvun mahdollistajat -teesin takaa löytyy muun muassa seuraavaa:

Kiinnostavien asuntoalueiden rakentaminen Sauvoon ja erilaisten asumismahdollisuuksien vahvistaminen. Ympäristön estetiikka. Toimiva infrastruktuuri.

”Sauvon tapa” ja arvot listattiin

Sauvon kunnan strategia lähtee myös kunnan arvojen – ”Sauvon tavan” – määrittelystä.

Kunnan arvoiksi on luonnoksessa määritelty muun muassa ”rohkeus”, joka merkitsee halua tehdä uudistuksia ja kokeiluja. Kunnan henkilöstöä kannustetaan yhtäältä tekemään rohkeita kehittämisehdotuksia ja toisaalta myös tartutaan niihin, kun sellaisia tulee tarjolle.

Lisäksi eräs avainsana on ”yhteisöllisyys”. Se merkitsee halua korostaa joukkuehenkeä työyhteisössä sekä ylläpitää ja tukea sauvolaisten aktiivista osallistumista järjestötoimintaan.

”Ihmisyys” merkitsee Sauvon kunnan uudessa strategiassa sitä palveluilla on Sauvossa kasvot ja että viranhaltijat ja kunnan johto ovat helposti lähestyttäviä. Ajatuksena on, että palveluja ei tuoteta vain asiakkaille, vaan ihmisille. ”Ratkaisukyky” tarkoittaa puolestaan kykyä toimia tarvittaessa nopeasti ja halua ratkaista ongelmia sen sijaan, että jäätäisiin voivottelemaan haasteiden keskellä.