Metsästyskausi alkaa jo syyskuussa

0
Hirvieläinten metsästyskausi käynnistyy peurajahdilla jo syyskuussa. Hirvenmetsästyksen aloittaminen on luvallista lokakuussa.

Varsinais-Suomen hirvieläinpyyntiluvat tulevalle metsästyskaudelle on jaettu. Suomen riistakeskuksen Varsinais-Suomen toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle valkohäntäpeuran pyyntilupia 24 544 kappaletta, 1 580 hirvelle, ja 46 kappaletta kuusipeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Tällä seudulla operoivan Paimionlahden Riistanhoitoyhdistyksen alueelle on myönnetty 803 peuran pyyntilupaa, ja 101 kaatolupaa hirvelle.

Varsinais-Suomessa on maan suurin ja kannan vähentäminen vaatii edelleen ponnistuksia. Vaikka saalisennätykset on lyöty vuosittain, on edelleen epävarmaa, onko valkohäntäpeurakanta kääntynyt laskuun Varsinais-Suomessa. Viime metsästyskautena ammuttiin Varsinais-Suomessa yli 25 000 valkohäntäpeuraa. Tulevalle kaudelle myönnetyt luvat riittävät reilusti yli 30 000 peuran saaliiseen, kun osalla luvista ammutaan kaksi vasaa.

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä kasvoi muutamilla kymmenellä. Hirvikanta on suurimassa osassa Varsinais-Suomea lähellä tavoitetasoa.

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa heti syyskuun alusta. Peurakannan vähentäminen edellyttää tehokasta metsästystä heti alkukaudesta ja että metsästys jatkuu tehokkaana kauden loppuun saakka.